jueves, 15 de noviembre de 2018

PREMIOS EMPRENDEDO NO RURAL da Excma. Deputación provincial de Lugo

No BOP de Lugo de hoxe día 15/11/2018 publícanse as Bases Da Convocatoria dos Premios " EMPRENDENDO NO RURAL"

A finalidade dos premios é a de impulsar iniciativas empresariais, favorecer proxectos novos, excelentes, orixinais e innovadores que promovan fixar poboación, a economía e o emprego no territorio rural, que incorporen  novos modelos de xestión, produtos, sistemas ou servizos que contribúan a xeración de riqueza e calidade de vida na provincia de Lugo.

Os destinatarios dos premios, non terán limitación en canto a idade, debendo cumprir os seguintes requisitos:
·        - Non ter iniciada a actividade económica presentada no proxecto.
·         -Estar empadroado en algún concello da provincia.

As obrigas que adquire o beneficiario dos premios son:
·         Formalizar a iniciativa empresarial con data limite 31 de agosto de 2019 e manter a actividade premiada un prazo mínimo de 2 anos dende a data de inicio de actividade
Tratase de 5 premios de 10.000,00 € cada un.

A solicitude farase de forma telemática no seguinte enderezo http://sede.deputacionlugo.org, contando con 10 días naturais dende a publicación, en dito enderezo tamén se poderá consultar as Bases, ademáis de pinchando en: http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/15-11-2018.pdf#page=1

jueves, 8 de noviembre de 2018

SELECCIÓN MONITORES PARA DOUS CURSOS AFD DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAS


No PROGRESO de hoxe día 08/11/2018 publícase o anuncio da convocatoria para  proceder ó nomeamento, con carácter de urxencia, polo sistema de concurso, dos postos de traballo de docentes necesarios para impartir os módulos formativos (incluidos os trasversais) e titorías de dous cursos, un en horario de mañá e outro de tarde, da especialidade de Atención socio-sanitaria a persoas dependentes en institucións sociais, da programación AFD, exercicio 2018 e 2019, solicitados ao abeiro da Orde do 16 de marzo de 2018 pola que se establece a convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes aos exercicios 2018 e 2019.

O prazo para a presentación das solicitudes será de dez días naturais, a contar desde o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria nun dos xornais de maior difusión da provincia de Lugo. Polo tanto, comenza mañá día 09/11/2018 e remata o día 19/11/2018 por ser o día 18 de novembro inhábil.


A presentación de solicitudes poderá realizarse no Rexistro xeral do Concello de Vicedo ou en calquera das formas establecidas no artigo 16 da Lei 39/2015, do 01 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Dada o carácter urxente da convocatoria, e para evitar posibles prexuízos para o solicitante, a presentación das instancias por calquera outro medio distinto ao da presentación no Rexistro xeral do Concello de Vicedo, deberá ser comunicada vía fax (número 982590001).Pode consultar as bases e descargar ás instancias, pinchando no seguinte enlace: http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 (Apartado taboleiro de anuncios)

miércoles, 31 de octubre de 2018

OFERTA EMPREGO ADMINISTRATIVO. "PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO 2018"

No BOP de Lugo de hoxe día 31/10/2018 publícanse as bases para o nomeamento como funcionario interino dun ADMINISTRATIVO, pertencente á escala de Administración Xeral, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2018", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo.


O prazo de solicitude é de 10 días naturais a contar a partir do día seguinte ó da publicación: polo tanto queda aberto desde mañá día 1 de novembro de 2018 ata o día 12 de novembro de 2018 (por ser o día da finalización do prazo un día inhábil pásase ao seguinte hábil)


Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/31-10-2018.pdf#page=16 , https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

viernes, 26 de octubre de 2018

CURSOS ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS


O Concello do Vicedo organiza dous cursos de Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións Sociais, un en horario de mañá e outro de tarde. Estas acción formativas están dirixidas ás persoas desempregadas e cofinanciadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria  da Xunta de Galica e o Ministerio de Emprego e Seguridade Social. Ao finalizar, en caso de superar tódolos módulos, obteríase o correspondente certificado de profesionalidade de nivel 2.  Os  requisitos para poder acceder son: estar desempregado e inscrito no Servizo Público de Emprego é ter unha titulación mínima: ESO, FPI, un certificado de profesionalidade do mesmo nivel,etc.
Como de momento temos prazas vacantes, aquelas persoas interesadas deben chamar canto antes ao concello do Vicedo, ó  teléfono 982590029 ou 982590195.

lunes, 22 de octubre de 2018

AXUDAS PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE REALICEN ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN SOCIAL

A Excma. Deputaicón provincial de Lugo, a través do programa Tecendo Emprego, subvenciona á entidades sen ánimo de lucro, cuxa actividade principal sexa o desenvolvemento de actividades de intervención social e que inclúa a promoción ou realización de accións que melloren as condicións dos colectivos con maiores dificultades, a contratación de desempregados lucenses durante un período de 12 meses para reforzar a súa actividade. As axudas van desde os 18.000 aos 24.000 euros.

O prazo de solicitude finaliza o 2 de novembro.

 

miércoles, 17 de octubre de 2018

OFERTA DE EMPREGO DUN ADMINISTRATIVO COMO FUNCIONARIO INTERINO, DENTRO DO PROGRAMA DE FOMENTO DO EMPREGO 2018 DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO


Están aprobadas e expostas as bases para o nomeamento como funcionario interino dun ADMINISTRATIVO, pertencente á escala de Administración Xeral, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2018", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo.

Próximamente está previsto que se publique a convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, e o prazo de inscripción será de 10 días naturais contados a partir de dita publicación.

Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0