jueves, 24 de septiembre de 2020

Oferta emprego: administrativo/-a, funcionario interino, subvencionado pola Excma.Deputación Provincial de Lugo a través do programa "Fomento do emprego 2020"

 Están aprobadas e expostas as bases para o nomeamento como funcionario interino dun ADMINISTRATIVO/-A, pertencente á escala de Administración Xeral, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2020", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo.Próximamente está previsto que se publique a convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, e o prazo de inscripción será de 10 días naturais contados a partir de dita publicación.Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

martes, 22 de septiembre de 2020

Oferta emprego: limpador/-ra a xornada completa

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha LIMPIADOR/A a xornada completa, por un período de 6 meses.

O prazo de inscrición iniciase mañá día 23 ata próximo día 2 de outubro de 2020, realizándose o proceso de selección o día 5 de outubro partir das 10:00 horas na casa consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, ou pinchar no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board

viernes, 18 de septiembre de 2020

Oferta de emprego: péon de prevención e defensa contra incendios forestais

Como nos comunican que vamos a ter unha vacante de peón de prevención e defensa contra incendios forestais neste concello, procedemos a iniciar o proceso de selección para o que resta da campaña de verán 2020.

As persoas interesadas poden chamar canto antes ao Concello do Vicedo, contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, chamando ao 982590029/982590195, vamos a proceder a presentar oferta na oficina de emprego de Viveiro.

lunes, 14 de septiembre de 2020

Oferta de emprego: vacante como condutor motobomba

Queda unha vacante nun  dos postos de condutor de motobomba para este concello e polo que resta da campaña de verán 2020.

As persoas interesadas poden chamar canto antes ao Concello do Vicedo, contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, chamando ao 982590029/982590195, vamos a proceder a presentar oferta na oficina de emprego de Viveiro.

viernes, 11 de septiembre de 2020

SUBVENCIÓNS ANO2020 PARA MOVILIDADE EFICIENTE E SOSTIBLE (PROGRAMA MOVES II EN GALICIA)

No DOG do xoves 10 de setembro de 2020, o INEGA convoca axudas para a promoción da movilidade eficiente e sostible.

Actuacións subvencionables:

 Actuación 1: Adquisición de vehículos de enerxías alternativas.

Pode consultar no siguinte link os vehículos subvencionables:

http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES-II

Actuación 2: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.

Actuación 3: Implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas.

Actuación 4: Implantación de medidas de movilidade sostible no traballo.

Inicio do plazo de solicitude de adhesión de entidades colaboradoras (Actuación 1 e 2): Desde o 11 de setembro de 2020 (artículo 6.3).

Inicio do plazo de solicitude das axudas: 9:00h do 1 de outubro de 2020 (artículo 7.2).

Fin do plazo de solicitude: 10 de setembro de 2021.

Máis información pinchando no seguinte enlace:http://www.inega.gal/subvencions/subvencions/aforro/2020/ficha_aforro2020_0005.html?idioma=es

jueves, 10 de septiembre de 2020

Oferta de emprego: limpador/-a a xornada parcial

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha LIMPIADOR/A a xornada parcial (96,66%), por un período de 6 meses.

O prazo de inscrición iniciase mañá día 11 ata próximo día 21 de setembro de 2020, realizándose o proceso de selección o día 22 de setembro partir das 10:00 horas na casa consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura, ou pinchar no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board

martes, 1 de septiembre de 2020

Programa Prende para a contratación de persoas mozas entre 16 e 30 anos inscritas no sistema de Garantía Xuvenil

Axuda económica dirixida a persoas físicas ou xurídicas da provincia de Lugo cuxo centro de traballo se atope situado nalgún municipio do ámbito de actuación detallado no Anexo I desta convocatoria (entre eles O Vicedo), que teñan unha necesidade de contratación e que desexen incluír no seu cadro de persoal un mozo inscrito no sistema de garantía xuvenil que resida nun territorio rural.

As persoas físicas ou xurídicas participantes deberán formalizar un contrato indefinido cun mozo/a inscrito no sistema de garantía xuvenil.

A contía de axuda pode chegar aos 5700 euros en función da duración do contrato.

A axuda asignarase por orde de entrada de solicitude ás 30 primeiras en entrar.

O prazo de solicitude remata ó día 3 de setembro de 2020.

Para máis información poden poñerse en contacto coa Deputación Provincial de Lugo no teléfono:


982 26 02 61 / 982 26 02 58 / 982 26 00 85

Enlaces:

http://deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/30-06-2020_0.pdf#page=1

http://deputacionlugo.gal/gl/temas/emprego/prende/empleo

lunes, 24 de agosto de 2020

Oferta de emprego: auxiliar de axuda no fogar a xornada completa

 Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada completa, con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 16 de  setembro, e por un período de seis meses.


O prazo de inscrición é desde o día 26 de agosto ata o 4 de setembro de 2020 (ambos inclusive). A selección realizarase o día 08 de setembro de 2020, a partir das 10:30 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

Oferta de emprego: peón recollida de lixo

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  PEÓN RECOLLIDA DE LIXO, a xornada completa, con adscrición ao servizo municipal de recollida de lixo do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 16 de setembro, e por un período de seis meses.


O prazo de inscrición iniciase o próximo día 26 de agosto
 e remata o 04 de setembro de 2020 (ambos inclusive). A selección realizarase o día 8 de setembro de 2020, a partir das 11:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

lunes, 17 de agosto de 2020

RELEVO 2020, PARA A CAPACITACIÓN DE MOZOS E MOZAS NO SECTOR PESQUEIRO

Recordamos que aínda se está a tempo de inscribirse no proxecto organizado pola Consellería do Mar e os Grupos de Acción Local do sector pesqueiro, estaba dirixido inicialmente a mozos e mozas de entre 16 e 30 anos (aínda que si hai prazas poderían participar maiores de 30), que teñan interese en formarse e informarse sobre o sector do mar.

Máis información e inscricións:
http://arenariacoordinacion.com/relevo2020/

miércoles, 12 de agosto de 2020

AXUDAS PARA IMPULSO DA COMERCIALIZACIÓN DIXITAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 Estas subvencións teñen por obxecto o fomento da comercialización dixital


Quen pode solicitar estas axudas:

 

- Comerciantes retallistas:

a) Que desenvolvan a súa actividade comercial en Galicia, que o seu domicilio social radique na Comunidade Autónoma e que cumpran os requisitos establecidos legalmente para exercer a actividade. No caso de comerciantes que realicen a actividade comercial en liña, deberán ter o domicilio social na Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Que, tendo a condición de peme conforme os requisitos establecidos pola Comisión Europea na súa Recomendación 2003/361/CE, do 6 de maio de 2003 (DOUE nº 124, do 20 de maio, p. 36), empreguen menos de vinte (20) traballadores e non teñan a consideración de grande establecemento comercial segundo a normativa aplicable.

c) Que estean dados de alta nalgunha das epígrafes do IAE que se relacionan nos anexos II e III e que esta constitúa a actividade principal da persoa solicitante. No caso de que a actividade principal sexa unha actividade das epígrafes relacionadas no anexo III, deberá estar dado de alta nalgunha actividade comercial relacionada no anexo II.

d) Que desenvolvan a actividade comercial nun establecemento comercial cunha superficie de exposición e venda igual ou inferior a 300 metros cadrados, agás que a actividade comercial se encadre na epígrafe 653.1 do IAE.

- Titulares de obradoiros artesanais, xa sexan persoas físicas ou xurídicas e comunidades de bens, inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia. No caso de novos obradoiros, terán de prazo ata a data límite de presentación da solicitude de subvención para solicitar a inscrición no dito rexistro.


Actuacións subvencionables:

De comercialización dixital.

a) A organización virtual de tendas efémeras, plataformas ou páxinas de market place, feiras ou calquera outro tipo de evento comercial, nacional ou internacional, celebrados en liña.

A axuda consistirá nun tícket por cada evento que se organice, ata un máximo de dous eventos por persoa beneficiaria, cun importe máximo de axuda cada un deles, a razón de:

– Eventos de ata 5 participantes, un tícket de 1.000,00 euros.

– Eventos de 6 ata 20 participantes un tícket de 3.000,00 euros.

– Eventos de 21 ata 50 participantes, un tícket de 5.000,00 euros.

– Eventos de máis de 50 participantes, un tícket de 8.000,00 euros.

A porcentaxe subvencionable por cada evento acadará o 80 % do investimento subvencionable.

Poderán ser persoas beneficiarias destas actuacións as/os titulares dos obradoiros artesanais, comerciantes retallistas, asociacións profesionais e empresariais de artesáns e concellos galegos previstos no artigo 3.

b) A participación virtual como expositora/o en tendas efémeras, plataformas ou páxinas de market place, feiras ou calquera outro tipo de evento comercial, nacional ou internacional celebrados en liña.

A axuda consistirá nun tícket por cada evento en que se participe, ata un máximo de catro eventos por persoa beneficiaria, que terán as modalidades de 500,00 € e 1.500,00 €.

A porcentaxe subvencionable por cada evento acadará o 80 % do investimento subvencionable.

Poderán ser persoas beneficiarias destas actuacións as/os titulares dos obradoiros artesanais e comerciantes retallistas previstos no artigo 3.

Para obradoiros artesanais.

Considéranse actuacións subvencionables a participación como expositora/o en feiras de interese artesanal, nacionais ou internacionais:

a) Feiras profesionais sen venda directa con retirada de mercadoría.

b) Feiras non profesionais.

c) Feiras profesionais e non profesionais do período do Nadal 2019-2020.

As actuacións deben estar realizadas e efectivamente pagadas desde o 1 de xaneiro de 2020 ata a data límite de xustificación establecida no artigo 16. Así mesmo, no caso das actuacións desenvolvidas por titulares de obradoiros artesanais, concellos galegos e asociacións profesionais e empresariais de artesáns, excepcionalmente considérase subvencionable a organización e participación en feiras do período do Nadal 2019-2020 e os gastos efectuados dende o 1 de novembro ata o 31 de decembro de 2019 derivados destas.

Plazo solicitude: do 13/08/2020 ata o 30/09/2020 ou ata o esgotamento dos fontos, van resolvendo por orde de entrada.


Máis información pinchando no seguinte enlace: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN201G


 

 

INFORMACIÓN DE INTERESE PUBLICADA NO DOG DE HOXE: CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA ENERXÍA FOTOVOLTAICA E CURSOS DE GALEGO

 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2020, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se convocan, con carácter gratuito, cursos de lenguaje administrativo gallego y cursos preparatorios para los certificados de lengua gallega, Celga, que se realizarán en distintos períodos y en varias escuelas oficiales de idiomas de Galicia.

Para máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200812/AnuncioG0534-040820-0002_es.html


RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para proyectos de energía fotovoltaica para el año 2020-2021, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa operativo Feder-Galicia 2014-2020, y se procede a la selección de las entidades colaboradoras que participarán en la gestión de estas subvenciones (códigos de procedimiento IN421Y e IN421S).

Para máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200812/AnuncioG0474-030820-0002_es.html

lunes, 10 de agosto de 2020

Oferta de emprego: auxiliar de axuda no fogar a xornada completa

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada completa, con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 09 de  setembro, e por un período de seis meses.


O prazo de inscrición é desde o día 11 ata o 20 de agosto de 2020 (ambos inclusive). A selección realizarase o día 21 de agosto de 2020, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

viernes, 31 de julio de 2020

OFERTA DE EMPREGO

Residencia de Ortigueira necesita auxiliar de clínica, enfermería ou atención sociosanitaria (formación profesional). Interesados/-as contactar coa oficina de emprego de As Pontes

martes, 28 de julio de 2020

Obriga de comunicación de datos de viaxeiros de determinados territorios por COVID
Calquera persoa que chegue á Comunidade Autónoma de Galicia despois de ter estado, dentro do período dos catorce días naturais anteriores á súa chegada, fóra do territorio autonómico e que experimente algún dos síntomas máis comúns compatibles co COVID-19, tales como febre, calafríos, tose, sensación de falta de aire, diminución do olfacto e do gusto, dor de garganta, dores musculares, dor de cabeza, debilidade xeral, diarrea ou vómitos, deberá permanecer no seu domicilio ou no lugar de aloxamento e comunicalo ao Servizo Galego de Saúde coa maior brevidade.

No caso de persoas non residentes na Comunidade Autónoma de Galicia, estas de­berán chamar ao teléfono 881 00 20 21, co fin de que se lles dean as indicacións que procedan.


Medidas aplicables ás persoas procedentes de determinados territorios:

As persoas que cheguen á Comunidade Autónoma de Galicia despois de ter estado, dentro do período dos catorce días naturais anteriores á dita chegada, en territorios cunha alta incidencia do COVID-19 en comparación coa existente na Comunidade Autónoma galega ou respecto dos cales non se dispoña de información ou de datos fiables sobre a situación epidemiolóxica existente neles, quedan sometidas ás seguintes medidas de prevención:

-          No prazo máximo de 24 horas desde a súa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia, as ditas persoas deberán comunicar os datos de contacto e de estadía na Comunidade Autónoma de Galicia que se recollen no anexo.
Para tal fin, deberán cubrir o formulario dispoñible no enderezo
https://coronavirus.sergas.gal/viaxeiros ou ben subministrar os ditos datos chamando ao teléfono 881 00 20 21. Así mesmo, tamén será posible a comunicación dos datos de contacto a través da aplicación que para estes efectos poida habilitar a Consellería de Sanidade.


Os datos debe subministralos a propia persoa ou o seu representante legal, que serán responsables de que a información recollida sexa veraz e precisa. A obriga prevista nesta letra é aplicable tanto ás persoas residentes no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia como ás non residentes no dito territorio e deberá cumprirse independentemente da presenza ou non de síntomas compatibles co COVID-19.


-           Os datos subministrados serán empregados polas autoridades sanitarias autonómicas exclusivamente para contactar coas ditas persoas para o cumprimento de finalidades de saúde pública, para os efectos de facilitarlles a información e as recomendacións sanitarias que procedan, así como, de ser o caso, en atención ás concretas circunstancias concorrentes, para a adopción das medidas sanitarias que resulten necesarias, sempre de acordo coa lexislación aplicable e buscando, de maneira preferente, a colaboración voluntaria da persoa afectada coas autoridades sanitarias.


Obrigas de información e colaboración na difusión


Os establecementos de aloxamento turístico situados na Comunidade Autónoma de Galicia deben informar as persoas usuarias da obriga prevista na letra a) do número 1 do punto cuarto. En particular, deberán situar na recepción e en lugares visibles dos establecementos cartelaría informativa co contido que determine a Consellería de Sanidade.


A continuación aparece o enlace donde se fixan os territorios que en esta quincena están incluidos na obriga de comunicación:


viernes, 24 de julio de 2020

Vacantes para os postos de xefe de brigada e condutor motobomba, campaña de incendios 2020

O día da data temos vacantes por renuncia das persoas seleccionadas os seguintes postos: xefe de brigada e un condutor motobomba.

As persoas interesadas poden chamar canto antes ao Concello do Vicedo, contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, chamando ao 982590029/982590195, vamos a proceder a presentar oferta na oficina de emprego de Viveiro.

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/EXCLUIDOS PARA A SELECCIÓN DE DOUS/DÚAS TÉCNICOS/-AS EN EDUCACIÓN INFANTIL PARA O PAI. CURSO ESCOLAR 2020/2120

Está exposta desde o día de hoxe, 24 de xullo de 2020, no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica do concello do Vicedo, apartado taboleiro de anuncios, a lista de admitidos e excluIdos definitiva para a contratación laboral temporal de dous/dúas Técnicos/-as en educación infantil,  para o Punto de atención a infancia.

A proba realizarase o próximo día 28 de xullo de 2020, ás 10:00 h, na Casa da Cultura. R. Cidade de Mondoñedo, 23. 27860 O Vicedo.


Pinche aquí para consultala lista: http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.1 (Taboleiro de anuncios /emprego público/pinchar no +)

miércoles, 22 de julio de 2020

Recordatorio de fin prazo de presentación de solicitudes axudas para a reactivación do comercio, turismo e servizos


​​PROGRAMAS REACTIVA COMERCIO, TURISMO E SERVIZOS SEGUROS: PRAZO DE
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES ATA O 31 DE XULLO

Autónomos e pemes poden solicitar ata o 31 de xullo as axudas dos programas
Reactiva Comercio, Turismo e Servizos Seguros, postos en marcha pola
Xunta para impulsar a reactivación dos sectores dos servizos, o comercio, o
turismo e o transporte, apoiando a instalación de medidas de protección
que garantan a seguridade de traballadores e clientes.

A tramitación realízase de xeito rápido e sinxelo e inclúe a achega de
anticipos no momento da resolución favorable da axuda, pola metade da
contía dos investimentos realizados. As iniciativas subvencionadas poden
ser novas ou estar xa realizadas desde a declaración do estado de alarma.

As axudas destinaranse a cubrir os gastos realizados para a adquisición de
equipos de protección individual e de desinfección; a adaptación dos
espazos con equipamento de seguridade e redución do contacto entre persoas;
a realización das obras de renovación, limpeza e ventilación do aire;
e a posta á disposición dos clientes de información relativa ás medidas
hixiénicas e de protección.

Máis información:
Programa Reactiva Comercio Seguro (
Programa Reactiva Servizos Seguros (
Programa Reactiva Turismo Seguro (

Relación de admitidos e excluidos e designación tribunal para a selección dun funcionario de carreira, para acceder a praza de operario de servizos múltiples

No BOP de Lugo de hoxe día 22/07/2020, publícase a lista definitiva de admitidos e excluidos así como a composición do tribunal de cualificación,  do proceso de selección dun funcionario de carreira, mediante concurso oposición, para acceder a unha praza vacante de operario de servizos múltiples do Concello do Vicedo.

A continuación aparecen os enlaces co BOP e coa sede electrónica do concello do Vicedo (Apartado taboleiro de anuncios/documento denominado "ANUNCIO":

https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/Documentos/bop_167_22072020.pdf

lunes, 20 de julio de 2020

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/EXCLUIDOS PARA A SELECCIÓN DE DOUS/DÚAS TÉCNICOS/-AS EN EDUCACIÓN INFANTIL PARA O PAI. CURSO ESCOLAR 2020/2120

Está exposta desde o día de hoxe, 20 de xullo de 2020, no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica do concello do Vicedo, apartado taboleiro de anuncios, a lista de admitidos e excluIdos provisional para a contratación laboral temporal de dous/dúas Técnicos/-as en educación infantil,  para o Punto de atención a infancia.

O prazo para subsanar erros ou aportar documentación é de dous días hábiles (non contan nin sábados, nin domingos, nin festivos)a contar dende o día seguinte ó da publicación, polo tanto serán os días 21 e 22 de xullo.

As persoas que non entreguen neste concello a documentación, é decir que a presenten noutros rexistros habilitados, deberán adelantar toda a documentación por fax  ou 982590001 ou ao correo electrónico: concello@concellodovicedo.org, dentro do prazo establecido para a subsanación de erros, a parte da súa presentación no rexistro correspondente.

A proba realizarase o próximo día 28 de xullo de 2020, ás 10:00 h, na Casa da Cultura. R. Cidade de Mondoñedo, 23. 27860 O Vicedo.


Pinche aquí para consultala lista: http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.1 (Taboleiro de anuncios /emprego público/pinchar no +)

miércoles, 8 de julio de 2020

Oferta de emprego: vacantes para os postos de xefe de brigada e peón brigada incendios forestais, campaña de incendios 2020


Realizado os procesos selectivos para a contratación dos cinco membros da brigada de prevención e defensa contra incendios forestais, resultou quedar vacantes por renuncia das persoas seleccionadas os seguintes postos: xefe de brigada e un posto de peón.

As persoas interesadas poden chamar canto antes ao Concello do Vicedo, contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, chamando ao 982590029/982590195, vamos a proceder a presentar oferta na oficina de emprego de Viveiro.

lunes, 6 de julio de 2020

AXUDS PARA O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO FEMININO (PROGRAMA EMEGA)


RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do programa operativo Fondo Social Europeo (FSE) Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2020 (procedemento SI429A).

Poderán ser beneficiarias das axudas do programa Emega as empresas privadas formadas por mulleres que inicien a súa actividade económica ou formalicen os seus plans Innova ou Activa no período comprendido entre o 1 de agosto de 2019 e a data da fin do prazo de presentación de solicitudes, sempre que cumpran todas as condicións e requisitos comúns e os específicos da correspondente liña ou tipo de axuda previstos nas bases reguladoras. Debe tratarse de empresas coa categoría de micro ou pequenas empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten: empresarias individuais, sociedades civís ou sociedades mercantís, incluídas as sociedades laborais e as cooperativas de traballo asociado.

Prazo solicitude: un mes, a contar a partir de mañá día 07/07/2020.

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200706/AnuncioG0244-230620-0001_gl.html

CHEQUE AUTÓNOMO DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA


PRAZO DE SOLICITUDE: un mes, a partir de mañá día 07/07/2020, pero as solicitudes vanse resolvendo por orde de entrada ata o esgotamento do crédito.
QUEN PODE SOLICITAR:
1. As persoas traballadoras autónomas ou mutualistas de mutualidade do colexio profesional con domicilio fiscal en Galicia que estean en activo e cumpran os seguintes requisitos:
a) Que non percibisen prestación extraordinaria por cesamento temporal de actividade motivada pola pandemia do COVID-19, o que demostrará cunha declaración responsable.
b) Que teñan unha diminución na facturación superior ao 50 % comparando a facturación do segundo trimestre de 2020 coa do primeiro trimestre de 2020, o que demostrarán cunha declaración responsable.
c) Que teñan un rendemento neto reducido dos rendementos de actividades económicas declarados na declaración do IRPF anual inferior a 30.000 euros e unha facturación mínima anual de 12.000 euros, IVE incluído, na declaración referida ao ano 2019 (ou do último ano que a presentara), que demostrará cunha declaración responsable.
2. As sociedades de calquera clase e comunidades de bens con domicilio fiscal en Galicia que estean en activo e que cumpran os seguintes requisitos:
a) Que as persoas traballadoras autónomas societarias non percibisen prestación extraordinaria por cesamento temporal de actividade motivada pola pandemia do COVID-19, o que demostrará cunha declaración responsable.
b) Que teñan unha diminución na facturación superior ao 50 % na facturación, comparando a facturacións do segundo trimestre de 2020 coa do primeiro trimestre de 2020, o que demostrará cunha declaración responsable.
c) A empresa teña unha base impoñible no imposto de sociedades da declaración referida ao ano 2019 (ou á última declaración presentada) inferior a 30.000 euros (segundo o recadro 552 do imposto do sociedades), que demostrará cunha declaración responsable. No caso de entidades que tributen en réxime de atribución de rendas este importe de 30.000 euros refirirase ao rendemento neto reducido dos rendementos de actividades económicas declaradas no IRPF da suma de todos os membros da sociedade ou comunidade de bens, que demostrará cunha declaración responsable. Que a sociedade teña unha facturación mínima anual de 12.000 euros, IVE incluído, na declaración referida ao ano 2019 (ou do último ano que a presentase), que demostrará cunha declaración responsable.
3. Quedan excluídos desta orde os familiares que, de maneira habitual, realizan traballos para persoas traballadoras autónomas ou mutualistas de colexio profesional e que non teñan a condición de persoas traballadoras por conta allea conforme o establecido no artigo 1.3.e) do texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro.
4. Tanto as persoas traballadoras autónomas como as mutualistas e as sociedades deben ter un período mínimo de actividade de 12 meses inmediatamente anteriores á declaración do Estado de alarma (Real decreto 463/2020, do 14 de marzo BOE núm. 67, do 14 de marzo), segundo a comprobación de vida laboral para a persoa traballadora autónoma ou alta no IAE para as sociedades.
CUANTÍA DAS AXUDAS:
1. Axuda a gastos loxísticos e de transporte de envíos da empresa comercializadora de produtos finais ao domicilio das persoas consumidoras finais. A axuda será de de 3 € por envío contratado con empresas loxísticas externas.
Subvencionarase un máximo de 100 envíos para a persoa autónoma individual. Se a empresa ten entre 1 e 5 persoas empregadas por conta allea, o máximo serán de 150 envíos. Se a empresa ten máis de 5 persoas empregadas por conta allea, os envíos máximos serán 200.
2. Axuda do 100 % dos seguintes gastos da actividade da empresa establecidos consonte o artigo 4.3 da Orde ESS/1924/2016, do 13 de decembro, pola que se determinan os gastos subvencionables polo Fondo Social Europeo durante o período de programación 2014-2020:
O pagamento por estar nalgunha plataforma de e-commerce local.
O pagamento por licenza de uso de software de venta en liña.
Gastos de publicidade en redes sociais.
Gastos correntes de seguridade motivadas polo COVID-19 entre os que están, entre outros, os gastos en máscaras, luvas, desinfectante, limpeza, anteparos, asesoramento en prevención de riscos laborais.
Gastos de subministracións e de telecomunicacións.
En todo caso, só serán subvencionables os gastos nos recursos, aplicacións e equipamentos que non teñan a consideración de investimento nos termos sinalados no artigo 4.3 da referida Orde ESS/1924/2016.
3. Axudas máximas:
A axuda máxima para o punto un deste artigo será:
– Para a persoa autónoma individual 300 €.
– Se a empresa ten entre 1 e 5 persoas empregadas por conta allea 450 €.
– Se a empresa ten máis de 5 persoas empregadas por conta allea 600 €.
A axuda máxima para o punto dous deste artigo será:
– Para a persoa autónoma individual 600 €
– Se a empresa ten entre 1 e 5 persoas empregadas por conta allea 900 €.
– Se a empresa ten máis de 5 persoas empregadas por conta allea 1.200 €.
Ambas as axudas son compatibles polo que as axudas máximas do punto un máis do dous deste artigo serán:
– Para a persoa autónoma individual, 900 €.
– Se a empresa ten entre 1 e 5 persoas empregadas por conta allea, 1.350 €.
– Se a empresa ten máis de 5 persoas empregadas por conta allea, 1.800 €.
A axuda máxima será de 1.800 €.
4. Na solicitude haberá de presentar un proxecto en forma de orzamento feito pola persoa solicitante cos conceptos polos que solicita a axuda, tanto das axudas previstas nos punto un como as do punto dous, e a cantidade que solicita para cada concepto deles.
5. Deberase facer unha declaración responsable co número de persoas traballadoras por conta allea contratados pola empresa.
6. Serán subvencionables os envíos e gastos realizados desde o inicio do estado de alarma o 15 de marzo de 2020 (Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, BOE núm. 67, do 14 de marzo) ata o 20 de decembro de 2020.
ENTRE AS OBRIGAS ESTÁ:

- No caso das persoas autónomas individuais e mutualistas, manter a alta no RETA ou mutualidade durante un tempo mínimo de 3 meses desde a concesión da subvención e que a persoa traballadora autónoma ou mutualista estea en activo tras o período de duración do Estado de alarma declaración polo Real decreto 463/2020 e as sucesivas prórrogas, salvo cesamento por causas alleas á súa vontade, o cal deberá acreditar fidedignamente.

Máis información contactando coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello, e tamén pinchando no seguinte enlace: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200706/AnuncioG0424-260620-0003_gl.html

viernes, 3 de julio de 2020

Axudas para concellos, empresas e entidades sin ánimo de lucro para proxectos de enerxías renovables

RESOLUCIÓN do 19 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para os anos 2020-2021, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN421G).


AXUDAS A PERSOAS TRABALLADORAS E EMPRESAS AFECTADAS POR ERTE

En prazo:  02/07/2020 – 31/10/2020

Obxecto

A presente orde ter por obxecto regular a convocatoria de axudas para paliar a situación económica e compensar a perda do poder adquisitivo das persoas traballadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego (ERTE) de suspensión de contratos ou de redución da xornada, así como axudar as empresas afectadas no relativo á compensación dos custos que supoña a formación das persoas traballadoras afectadas polos ERTE, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (TR820F).
Así mesmo, xunto con esta orde procédese á convocatoria das citadas axudas para o ano 2020

Máis información pinchando no seguinte enlace: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200701/AnuncioG0424-190620-0004_gl.html

ABERTO O PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA A SELECCIÓN DE DOUS/DÚAS TECNICOS/-AS EN EDUCACIÓN INFANTIL

No BOP de Lugo de día 03/07/2020 publícase o anuncio da convocatoria para a selección de DOUS/DÚAS TÉCNICOS/AS DE EDUCACIÓN INFANTIL, e como o prazo son 10 días naturais a partir do día seguinte o da publicación no boletín, o PRAZO DE SOLICITUDE QUEDA ABERTO DESDE O DÍA 04/07/2020 ATA O 13/07/2020.

As bases de selección están expostas no taboleiro de anuncios do concello, así como na sede electrónica, e pode consultarse pinchando no seguinte enlacehttps://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.  ( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no + que está a dereita para ver todas as publicacións)