martes, 8 de enero de 2008

RENDA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN

Axuda ao aluguer de 210 euros mensuais durante un máximo de catro anos para mozos entre 22 e 30 anos, titulares dun contrato de arrendamento ou que o vaian a ser no prazo de tres meses desde a aprobación provisional da axuda, cunha fonte regular de ingresos inferiores ós 22.000 euros brutos anuais. A axuda pode incluir un préstamo de 600 euros para o pagamento da fianza, e 120 euros para os gastos de constitución de aval.
Máis información pasando pola Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local ou a Oficina de Xuventude, situada ambas na Casa da Cultura do Vicedo.
Máis información:

No hay comentarios: