viernes, 2 de mayo de 2008

AXUDAS PARA DESEMPREGADOS QUE SE CONSTITÚAN COMO AUTÓNOMOS

Axudas da Consellería de Traballo a desempregados inscritos no Servicio Público de Emprego que se constitúan como traballadores autónomos
Hai 5 tipos de axuda:

a) SUBVENCIÓN POLO ESTABLECIMENTO COMO TRABALLADOR OU TRABALLADORA AUTÓNOMA OU POR CONTA PROPIA.

É necesario acreditar unha inversión en inmovilizado fixo mínima de 3.000 euros (IVA excluído). Esta inversión debe realizarse entre os tres meses anteriores ó inicio e os seis posteriores. Non se admite a adquisición de bens usados.

Cuantías das axudas: oscilan entre os 5.000 e os 10.000 euros.

b) SUBVENCION FINANCEIRA.- Subvención pagadeira dunha soa vez e que consiste na reducción de intereses de préstamos necesarios para a constitución como autónomo, sempre que polo menos o 75% se destine a financiar inversións en activo fixo.
Cuantías máximas das axudas: oscilan entre os 5.000 e os 10.000 euros.

c) SUBVENCIÓN PARA ASISTENCIA TÉCNICA.

Subvencionase a contratación de servicios externos para mellorar o desenvolvemento da actividade empresarial.

Cuantía das axudas: 75% do coste dos servizos prestados, máximo 1.000 euros.

d) SUBVENCIÓN PARA FORMACIÓN

Subvencionase parcialmente a asistencia a cursos relacionados coa dirección e xestión empresarial e novas tecnoloxías, durante a posta en marcha da empresa.

A cuantía da subvención: 75% do coste dos cursos recibidos, máximo 3.000 euros.

e) AXUDA EXCEPCIONAL.- Axuda para subvencionar os gastos realizados nos tres meses anteriores ó inicio e nos seis primeiros meses de actividade, polos seguintes conceptos: alquileres, publicidade, adquisición de primeiras mercancías e suministros....
Poden solicitar esta axuda os desempregados pertencentes a algún dos colectivos que se establecen na orde, e o importe das axudas pode ser de 2.400 e 3.600 euros.

PRAZO DE SOLICITUDE: 2 meses desde a alta, sempre antes do 15 de xullo.

Para as altas realizadas entre o 16 de setembro do 2007 e o 28 de abril do 2008, o prazo de solicitude remata o 31 de maio.

No hay comentarios: