lunes, 3 de mayo de 2010

APERTURA DAS LISTAS DE CONTRATACIÓN PARA A EMPRESA PÚBLICA SEAGA

A emprea pública SEAGA abreu o prazo de solicitude para a inscrición nas listas das que posteriormente se contratará xente para extición de incendios, entre outros.
O prazo de inscrición remata o día 10 de maio, e xunto coa solicitude é necesario presentar a seguinte documentación:
- Copia compulsada DNI
- Copia compulsada certificado de escolaridade ou superior.
- Certificado médico.
- Copia compulsada do título de galego.
- Vida laboral actualizada.
- Copia compulsada de contratos de traballo en postos similares.
- Copia compulsada doutros cursos relacionados cós postos aos que se aspira.
Máis información: DOG do 28/04/2010, na oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa de Cultura, ou chamando ó 982590195

No hay comentarios: