lunes, 23 de agosto de 2010

SUBVENCIÓNS CON PRAZO ABERTO. AGOSTO 2010


CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

* AUTOEMPREGO

o Iniciativas de emprego: ILES-IER. Procedemento de cualificación e inscrición rexistral.
Prazo de presentación: Indefinido.
DOG Nº 18, do 27 de xaneiro do 2000.

o Aboamento de cotas á seguridade social a traballadores que percibisen a prestación por desemprego na súa modalidade de pagamento único.
Prazo de presentación: Finalizará o 18 de setembro de 2010; prazo extraordinario: 1 de xaneiro ó 31 de maio de 2011.
DOG Nº 158, do 18 de agosto do 2010.

* APOIO A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

o Programa de apoio ás traballadoras e traballadores afectados por expedientes de suspensión de contratos do sector téxtil e da confección.
Prazo de presentación: A data límite será, en todo caso, o 1 de novembro de 2010.
DOG Nº 147, do 3 de agosto do 2010.
o Subvencións para os/as traballadores/as excedentes do sector téxtil e da confección.
Prazo de presentación: Tres meses contados desde o día seguinte da publicación da orde no DOG.
DOG Nº 149, do 5 de agosto do 2010.

* DISCAPACIDADE

o Programa de apoio á creación, ampliación e mantemento de centros especiais de emprego.
Prazo de presentación: Con carácter xeral, finalizará o 15 de setembro de 2010. O prazo para presentación do custo salarial, finalizará o 30 de xuño de 2010.
DOG Nº 82, do 3 de maio do 2010.

* PROGRAMAS DE COOPERACIÓN

o Subvencións para a contratación, por órganos e organismos das administracións públicas distintas da local, universidades e entidades sen ánimo de lucro, de traballadores para a realización de obras e servizos de interese xeral e social.
Prazo de presentación: Finalizará o 22 de abril, agás as solicitudes de axudas e subvencións para a contratación de mulleres vítimas de violencia, que poderán presentarse ata o 15 de novembro do 2010.
DOG Nº 54, do 22 de marzo do 2010.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

* Axudas a proxectos de aforro e eficiencia enerxética.
Prazo de presentación: Finalizará o 30 de setembro do 2010.
DOG Nº 143, do 28 de xullo do 2010.


INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL

* LIÑAS DE FINANCIACIÓN

o Liña ICO – Inversión Nacional 2010.
Vixencia: Ata o 20 de decembro de 2010 ou ata o consumo dos fondos dispoñibles.

o Liña ICO – Inversión Internacional 2010.
Vixencia: Ata o 20 de decembro de 2010 ou ata o consumo dos fondos dispoñibles.

o Liña ICO - Liquidez 2010.
Vixencia: Ata o 20 de decembro de 2010 ou ata o consumo dos fondos dispoñibles.

o Liña ICO – Economía sostible 2010.
Vixencia: Ata o 20 de decembro de 2010 ou ata o consumo dos fondos dispoñibles.


Instituto Galego de Promoción Económica

* IMPULSA LUGO. Plan de axudas para proxectos empresariais.
DOG Nº 231, do 25 de novembro de 2009.

* LIÑAS DE FINANCIAMENTO

o Liña Microempresas 2009.
Prazo de presentación: Finalizará o 30 de decembro de 2010.
DOG Nº 148, do 30 de xullo de 2009 (Bases reguladoras).
DOG Nº 128, do 7 de xullo de 2010 (Modificación prazo solicitudes).

o Liña PEME Xove 2009.
Prazo de presentación: Finalizará o 30 de decembro de 2010.
DOG Nº 148, do 30 de xullo de 2009 (Bases reguladoras).
DOG Nº 128, do 7 de xullo de 2010 (Modificación prazo solicitudes).

o Liña PEME Competitiva 2009.
Prazo de presentación: Finalizará o 30 de decembro de 2010.
DOG Nº 148, do 30 de xullo de 2009 (Bases reguladoras).
DOG Nº 128, do 7 de xullo de 2010 (Modificación prazo solicitudes).

* SUBVENCIÓN EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA

o RE-EMPRENDE 2010 - Proxectos de creación de empresas ou investimentos en empresas novas promovidas por novos emprendedores.
Prazo de presentación: Finalizará o 30 de novembro de 2011.
DOG Nº 65, do 8 de abril de 2010.

No hay comentarios: