lunes, 5 de diciembre de 2011

RECOÑECEMENTO DA EXPERIENCIA LABORAL

Ata o próximo día 31/12/2011 está aberto o prazo de solicitude para o recoñecemento da experiencia profesional en Atención sociosanitaria a persoas en domicilio, Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais e de Confección e mantemento de redes e aparellos.

A Consellería de Traballo e Benestar realiza unha convocatoria co fin último de recoñecer a experiencia laboral ou outra formación a través da obtención si procede do correspondente certificado de profesionalidade.

Requisitos:
-Posuír nacionalidade española.
- Ter 18 anos cumpridos para as unidades de competencia de nivel I e 20 para os niveis II y III.
- Ter experiencia laboral ou formación.
* Mínimo 3 anos, ou 2.000 horas nos últimos 10 anos para as unidades de nivel II. Mínimo 2 anos, ou 1.200 horas traballadas nos últimos 10 anos para os de nivel I.
* No caso de formación non formal: xustificar polo menos 300 horas nos últimos 10 anos nas unidades de nivel II e 200 horas nas de nivel I

No hay comentarios: