miércoles, 20 de noviembre de 2013

RECOÑECEMENTO DA EXPERIENCIA PROFESIONAL- CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE

Convocar, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, o procedemento para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, para un total de 1.800 prazas nas unidades de competencia das cualificacións profesionais de:
- Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2): 500 prazas.
- Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2): 500 prazas.
- Servizos para o control de pragas (SEA028_2): 100 prazas.
- Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2): 300 prazas.
- Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2): 300 prazas.
- Información xuvenil (SSC567_3) : 100 prazas.

PRINCIPAIS REQUISITOS:

-Posuír nacionalidade española.

- Ter 18 anos cumpridos para as unidades de competencia de nivel I e 20 para os niveis II y III.

- Ter experiencia laboral ou formación:

* Mínimo 3 anos, con 2.000 horas traballadas nos últimos 10 anos para as unidades de nivel 2 e 3.

* No caso de formación non formal: xustificar polo menos 300 horas nos últimos 10 anos nas unidades de nivel 2 e 3.

- Non estar matriculados ou cursando simultaneamente un curso de formación profesional inicial ou para o emprego conducente á acreditación das unidades de competencia en que soliciten a súa inscrición.

 PRAZOS: Primeiro prazo: 30 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. - Segundo prazo: desde o 1 ao 31 de marzo de 2014, inclusive (para as cualificacións de socorrismo)

No hay comentarios: