lunes, 29 de junio de 2015

AXUDAS DO INEGA PARA A RENOVACION DE FIESTRAS E CALDEIRAS DE ALTA EFICIENCIA

ORDE do 10 de xuño de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, relativa ao Plan renove de caldeiras de alta eficiencia, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 (códigos de procedemento IN422D-IN422E).


ORDE do 10 de xuño de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, relativa ao Plan renove de fiestras, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria (códigos de procedemento IN412A-IN412B). 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150626/AnuncioCA04-180615-0008_gl.html

No hay comentarios: