viernes, 31 de julio de 2015

OFERTA DE EMPREGO

 Están expostas no taboleiro de anuncios do concello de O Vicedo, as bases para a selección mediante concurso-oposición, dun peón de recollida de lixo, como persoal laboral temporal, por un período de sesis meses, a xornada completa.
 
O prazo de presentación de instancias remata o día 11 de agosto de 2015, ás 15:00 horas. A fase de oposición realizarase a partir das 12:30 horas do día 13 de agosto de 2015, na Casa Consistorial do Vicedo
 
Para máis información e solicitudes: pasar polo concello ou pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura, ou chamar ao 982590195.

No hay comentarios: