lunes, 24 de agosto de 2015

CURSOS PREPARATORIOS DAS PROBAS PARA OBTER OS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA CELGA 2, 3 E 4


No DOG do 21 de agosto do 2015, convócanse varios cursos preparatorios dos celgas e abrése o prazo de inscrición nos mesmos. Hai un curso en Viveiro para preparar o Celga 3 e outro en Ortigueira.

Prazo de inscrición: 15 días hábiles a contar a partir do día seguinte a súa publicación


Máis información:
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/mostrarContenido.do?ruta=/srv/www/doga/Publicados/2015/20150821/Secciones1_gl.html&paginaCompleta=false&fecha=21/08/2015&compMenu=10102

No hay comentarios: