jueves, 6 de octubre de 2016

SUBVENCIÓNS A CONTRATACIÓN DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO (PROGRAMA BENEMPREGADO 3)


Dentro desta programa, o organismo provincial habilitou dúas liñas de actuación. Unha dirixida a empresas lucenses, ás que a Deputación ofrece subvencionar o 50% da contratación de desempregados lucenses e o 100% no caso de que os parados sexan persoas con capacidades diferentes ou en risco de exclusión laboral. A segunda liña de actuación está dirixida a entidades e colectivos sen ánimo de lucro. Neste caso, a Deputación subvencionará ao 100% a contratación de desempregados lucenses.

O prazo de solicitude remata o próximo 19 de outubro.


Máis información:

http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&tipo=6&&contenido=30965&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1

Tamén contactando coa axente de emprego e desenvolvemento local deste concello.

No hay comentarios: