miércoles, 23 de octubre de 2019

DATAS REALIZACIÓN DAS PROBAS PARA A OBTENCIÓN DOS CELGAS 2 E 4

 RESOLUCIÓN do 9 de outubro de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2 e 4, no ano 2019, que foron convocadas mediante a Resolución do 2 de setembro de 2019 (código de procedemento PL500C).


Nesta resolución fíxanse as seguintes datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega (Celga) convocadas mediante a Resolución do 2 de setembro de 2019:
– Celga 4, en Santiago de Compostela e en Ponferrada: 16 de novembro de 2019.
– Celga 2, en Santiago de Compostela e en Ponferrada: 17 de novembro de 2019.

No caso daquelas persoas as cales, atendendo a causas xustificadas, se lles concedese algún tipo de adaptación ou apoio para que poidan levar a cabo as probas, a data de realización destas seralles comunicada directamente pola Secretaría Xeral de Política Lingüística.

As sedes e horarios de realización das probas, así como as listaxes de persoas admitidas para cada nivel e localidade, poden consultarse na web da Secretaría Xeral de Política Lingüística (http://www.lingua.gal).

As persoas admitidas deberán presentarse 30 minutos antes da hora de inicio da proba provistas do documento que acredite a súa personalidade (DNI, NIE ou pasaporte) e mais dun bolígrafo. Lémbrase ademais, respecto da proba oral de cada nivel Celga, que esta será posterior á proba escrita. A hora concreta en que cada persoa deberá estar presente para realizar a dita proba oral publicarase na sede correspondente unha vez que remate a proba escrita.

No hay comentarios: