martes, 27 de julio de 2021

Subvencións para a mellora da competitividade dos establementos hoteleiros e de restauración

Resolución do 15 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para a mellora da competitividade dos establecementos hoteleiros e de restauración que serán susceptibles de financiamento ao 100 % no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19, e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2021 (DOG nº 141 do 26 de xullo de 2021).

Prazo solicitude:  27/07/2021 - 26/08/2021, ou ata o esgotamento do crédito

Máis información:

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU503B&ano=2021&numpub=1&lang=es

No hay comentarios: