lunes, 4 de octubre de 2021

APERTURA LISTAS CONTRATACIÓN SEAGA

 Aberto o prazo para actualización de méritos nas listas do SEAGA e permítese, ademais, a inscrición de novos candidatos.  O PRAZO de inscrición abarcará DENDE O 1 DE OUTUBRO ATA O 2 DE NOVEMBRO INCLUíDOS, nas oficinas de Seaga ou por correo certificado.


     Salvo imprevistos que obriguen a aperturas extraordinarias, é que no ano próximo todos os procesos selectivos de contratación de persoal  temporal para traballos nos encargos recibidos se leven a cabo cos candidatos que se inscriban agora. As categorías previstas son: Arquitecto, Biólogo, Enxeñeiro de Montes, Enxeñeiro Agrónomo, Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos, Licenciado en Dereito, Licenciado en Económicas, Titulado en Ciencias do Mar, Arquitecto Técnico, Enxeñeiro Técnico Forestal, Enxeñeiro Técnico Agrícola, Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas, Técnico de Laboratorio, Capataz, Xefe de Brigada, Maquinista-condutor, Peón, Especialista, Peón.


   Os que desexen actualizar méritos só terán que acreditar os méritos de experiencia externa a incorporar (vida laboral e contratos), pois os méritos de Seaga actualízanse de oficio.  Os que desexen inscribirse de novo terán que presentar toda a documentación (DNI, certificado médico, empadroamento, etc...)

  A APERTURA DAS LISTAS NON IMPLICA NECESARIAMENTE QUE HAXA CONTRATACIÓNS NOS PRÓXIMOS MESES, as contratación efectuanse unha vez recibidos encargos que impliquen a necesidade de traballadores desas categorías.

 Toda a información aparecerá publicada na páxina web de Seaga (WWW.EPSEAGA.COM). É importante que os candidatos comproben correctamente a documentación a presentar (aparece claramente detallada nas bases), consulten, e resolvan con tempo calquera incidencia.

No hay comentarios: