martes, 8 de marzo de 2022

Oferta emprego limpador/-a a xornada parcial (96,66%)

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  LIMPIADOR/A, a xornada parcial (96,66%), con adscrición ao servizo municipal de limpeza do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 30 de  marzo, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición iniciase o próximo día 09 de marzo de 2022 e remata o 18 de marzo de 2022. A selección realizarase o día 21 de marzo de 2022, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:

https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

No hay comentarios: