jueves, 21 de abril de 2022

Bases programa de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas do Instituto galego de promoción económica IGAPE

RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2022 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio coas sociedades de garantía recíproca e as entidades de crédito adheridas (financiamento Igape-pemes), e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG535A).

Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local municipal ou pinchar nos seguintes enlaces: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220421/AnuncioO92-130422-0001_es.pdf

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG535A

No hay comentarios: