miércoles, 28 de septiembre de 2022

Lista admitidos e excluidos provisional elevada a definitiva para a selección dun/dunha limpador/-a a xornada completa

Está exposta no taboleiro de edictos da Corporación, na páxina web do concello e no blog de emprego: empregovicedo.blogspot.com, a lista de admitidos e excluidos provisional, elevada a definitiva por non haber candidatos/-as excluidas,  para a contratación, mediante concurso-oposición, dun/dunha limpador/-a Casa do Concello e outros, a xornada completa, como persoal laboral temporal do Concello do Vicedo.

A proba realizarase o día 04 de outubro de 2022, ás 10:00 horas, na casa consistorial do concello do Vicedo.

Pinche aquí para consultala lista: http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.1 (Taboleiro de anuncios /emprego público/pinchar no +) 

No hay comentarios: