miércoles, 4 de enero de 2023

ORDE do 28 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Impacto Autónomo e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento TR890A).

     ·PROCEDEMENTO: concorrencia non competitiva ata o esgotamento do crédito (resolven segundo a orde determinada en función da data de presentación da documentación completa).

· OBXECTO: axudas dirixidas a minimizar o impacto da suba dos custos das materias primas e das subministracións que afectan e condicionan a actividade económica das persoas autónomas e das microempresas.

·AXUDAS: contía en función dos rendementos netos das persoas ou entidades solicitantes (escala artigo 8 das bases reguladoras).

·BENEFICIARIOS:

-     Todas as persoas traballadoras autónomas de alta no RETA ou no réxime de traballadores do mar como traballadores do mar como traballadores e traballadoras por conta propia, así como persoas mutualistas, con domicilio fiscal en Galicia e uns rendementos netos mínimos de actividades económicas realizadas de 10.000 € e un máximo de 30.000 €, no ano 2021.

-     As persoas traballadoras autónomas de tempada que acrediten estar de alta ou situación asimilada no momento da presentación da solicitude (alta un mínimo de 4 meses e un máximo de 9 meses no ano 2021 e no ano 2022).

-     As microempresas, sociedades, incluídas as de economía social, comunidades de bens ou sociedades civís, con domicilio fiscal en Galicia e cun mínimo de facturación de 50.000 € e un máximo de 750.000€ no ano 2021.

·SOLICITUDE:

-      Presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos, a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

-      O prazo iníciase o 09/01/2023 e remata o 09/02/2023.

 

Para máis información pinche no seguinte enlace: https://www.xunta.gal/dog ou diríxase á Axente de emprego e desenvolvemento local do concello.

No hay comentarios: