lunes, 15 de marzo de 2010

AXUDAS PARA A MODERNIZACIÓN DE COMERCIOS SITUADOS EN ZONAS RURAIS DE GALICIA DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

¿QUEN PODE SOLICITAR?

Comerciantes minoristas e comerciantes ambulantes, que cumplan os seguintes requisitos:
- que desenvolvan a súa actividade en establecementos situados en zonas rurais (concellos con poboación inferior a 10.000 habitantes)
- que a súa actividade principal esté entre as establecidas por esta orde.
- que non superen os dez traballadores.
- que os locais comerciais non superen os 300 m2 de superficie comercial adicada a exposición e venda ó público (con excepción dos establecementos sinalados no anexo I, artigo 1º.3.a)
- non ter ningunha prohibición para poder recibir subvencións.
- os comerciantes ambulantes deberán estar inscritos no Rexistro de Vendedores Ambulantes da Xunta.

¿QUE SE SUBVENCIONA?

- Coste de reforma e adaptación do establecemento, eliminación de barreiras arquitectónicas, así como obras de ampliación do local sempre e cando a superficie resultante non supere os 300 m2. Está limitación non é aplicable as actividades encadradas no epígrafe do IAE 653.1
- Coste de adquisición de mobiliario, elementos de decoración e calquer outro tipo de equipamento comercial. (con exclusión do equiamento informático)
- Deseño e execución de campañas publicitarias ou promocionais dirixidas á captación e fidelización do cliente.
- Adquisición de vehículos de uso industrial de ata 3.500 Kg. de PMA, debidamente rotulados co nome e domicilio do establecemento comercial, para a distribución dos seus productos.
- Gastos das actas notariais que se esixen con motivo desta orde.
- Para os comerciantes ambulantes: vehículos-tenda de ata 3.500 Kg. de PMA, debidamente rotulados, e toldos ou capotas que se empreguen para protexer a súa mercadoría.

Non se inclúe os gastos de: adquisición de locais, obras realizadas en almacéns ou trastendas, compra de maquinaria para a fabricación e elaboración de productos de consumo final, fondos de comercio e dereitos de traspaso, compra de bens usados, compra de mercaderías, material funxible, costes de transporte, gastos de funcionamento da actividade, gastos de reparación e mantemento, taxas e tributos...

As inversións deben realizarse entre o 12 de marzo e o 30 de outubro do 2010.

AXUDAS: Subvención a fondo perdido do 50% da inversión, excepto no caso de vehículos que será do 20%. Cuantía mínima da inversión subvencionable: 1.500 euros e cuantía máxima 50.000 euros (IVA excluido). Nos toldos e capotas a subvención será de ata 10 euros/m2, ata un máximo de 500 Euros.

PLAZO DE SOLICITUDE: ata o 19 de abril do 2010.

PRINCIPAL OBRIGA: Realizar a actividade e manter a inversión polo menos 5 anos.

No hay comentarios: