martes, 1 de marzo de 2011

ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NO PROCESO DE SELECCIÓN DO AXENTE TIC

No enlace que aparece a continuación, no apartado de emprego público do taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello, está publicada a resolución pola que se establece a lista de admitidos e excluídos para participar no proceso de selección do axente TIC:

http://concellodovicedo.sedelectronica.es/?wicket:interface=:2::::
Abrése a partir do día da data un prazo de dous días hábiles para presentar as alegacións que estimen oportunas.
Aquelas persoas que presenten alegacións nun rexistro distinto ó do concello de O Vicedo, deberán adelantar o escrito por fax ó número 982590001.

No hay comentarios: