martes, 24 de abril de 2012

OFERTA DE EMPREGO


Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun educador infantil para o Punto de atención á infancia, desde o día 11 de maio ata o 13 de xuño de 2012.


Os requisitos para os candidatos son:
- Ser español ou cidadán da Unión Europea.
- Ter cumpridos os 16 anos.
- Estar en posesión do título de mestre especializado en educación infantil ou técnico superior en educación infantil.
- Ter coñecementos de primeiros auxilios.
- Dispoñer do carné de manipulador de alimentos.
- Estar vacinado contra a rubéola.
- Non padecer enfermidade nin defecto físico que impida o normal desenvolvemento das funcións correspondentes a ese posto.

O prazo de inscrición finaliza o próximo día 2 de maio ás 9:30 horas, a partir das 10:00 do mesmo día realizaranse as probas de selección.

Para máis información e inscricións contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, con oficina sita na Casa da Cultura de O Vicedo, ou chamando ó 982590195.

No hay comentarios: