miércoles, 16 de mayo de 2012

REXISTRO GALEGO DE COMERCIO

Decreto 118/2012, do 20 de abril, polo que se regula o Rexistro Galego de Comercio, publicado no DOG núm. 84, de 3 de maio de 2012.O Rexistro Galego de Comercio é un rexistro no que os establecementos comerciais, persoas comerciantes e asociacións de comerciantes poden inscribir os seus datos, comunicar calquera variación dos mesmos ou cancelar a inscripción.

Ten as seguintes características:
•é un rexistro público,
•a inscripción e gratuíta,
•ten natureza administrativa, para os únicos efectos de información, estadísticos e de publicidade,
•presentación a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.es),
•a inscripción é considerada condición indispensable para optar a calquera das liñas de axuda convocadas pola Administración da Comunidade Autónoma ou para participar activamente nos programas específicos.


A inscripción pode ser nalgunha das seguintes seccións:
•establecementos comerciais permanentes,
•persoas comerciantes retallistas sen establecemento permanente,
•vendas a distancia (comunicación obligatoria),
•comerciantes ambulantes,
•actividade comercial en réxime de franquía (comunicación obligaria),
•asociacións de persoas comerciantes,

No hay comentarios: