miércoles, 28 de enero de 2015

CONVOCATORIA DE EXCMA. DEPUTACIÓN DE LUGO DE VARIOS POSTOS DE FUNCIONARIOS INTERINOS


PUBLICACIÓN DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO DE DATA 23 DE XANEIRO DE 2015 POLO QUE SE APROBA A CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN DE DIVERSAS PRAZAS, CON FUNCIONARIOS INTERINOS, BASES XERAIS QUE REXERÁN OS PROCEDEMENTOS SELECTIVOS E AS BASES ESPECÍFICAS CORRESPONDENTES A CADA UNHA DAS PRAZAS CONVOCADAS;

1 Enxeñeiro Industrial Superior (Grupo A, subgrupo A1).
- 1 Enxeñeiro Técnico Industrial (Grupo A, subgrupo A2).
- 1 Técnico Mantemento Industrial (Grupo C, subgrupo C1).
- 1 Técnico de Xestión Medioambiental (Grupo A, subgrupo A2).
- 1 Enxeñeiro Técnico de Telecomunicacións.(Grupo A, subgrupo A 2).
- 1 Auxiliar colaborador de Tecnoloxías da Información.(Grupo C, subgrupo C1).

Máis información:

http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_11421_1.pdf#PAGE=3

No hay comentarios: