lunes, 11 de mayo de 2015

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSOAL DA EXCMA. DEPUTACION PROVINCIAL DE LUGO

No BOP de Lugo do 09/05/2015, publicase a seguinte convocatoria:

BASES POLAS QUE SE ESTABLECEN AS NORMAS PARA A SELECCIÓN DE 6 AXENTES DE TITORÍA E DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL E 6 AXUDANTES DE AXENTES DE ACTIVIDADES DE TITORÍA E DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL PARA PRESTAR SERVIZOS CON CARÁCTER TEMPORAL NA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO, COMO FUNCIONARIO INTERINO (ART. 10.1.c) EBEP.


Máis información
http://deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_12186_1.pdf#PAGE=6

No hay comentarios: