viernes, 8 de mayo de 2015

OBRADOIRO DE EMPREGO RÍO SOR III

Está previsto proximamente por en funcionamento un Obradoiro de emprego conxunto para os concellos de O Vicedo, Ourol e Muras, denominado "Río Sor III". O número de alumnos/-as participantes é de 20, correspondendo 10 a este concello e distribuidos do seguinte xeito:
- Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais: 4 persoas.
- Traballos de carpintería e moble: 6 persoas.
Os candidatos deberán de ser maiores de 18 anos e estar inscritos como desempregados na oficina de emprego de Viveiro e carecer de ocupación nese momento. Ademáis doutros requisitos que poden establecerse nas bases de selección. 
 
No caso da especialidade de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais requírese unha titulación mínima.
Os interesados deben pasar pola oficina de emprego para inscribirse especificamente para Obradoiros de emprego e nunha das dúas especialidades en concreto.
Ademáis, contratarase  outro persoal de xestión e apoio: un director, monitores un adminsistrativo.

No hay comentarios: