viernes, 3 de febrero de 2017

CONVOCATORIA SUBVENCIÓNS EXECUCIÓN PROXECTOS LEADER
Beneficiarios
a) As persoas físicas ou xurídicas de carácter privado.
b) As entidades públicas de carácter local ou comarcal: concellos, mancomunidades, consorcios e entidades dependentes das anteriores.
c) As comunidades de montes veciñais en man común e as súas mancomunidades.

Serán subvencionables proxectos de natureza produtiva que supoñan a realización dunha actividade económica con fins lucrativos. Tamén serán subvencionables proxectos de natureza non produtiva, consistentes na realización dunha actividade que sexa de interese público ou colectivo e que careza de finalidade lucrativa.

Proxectos de natureza productiva:

1. Do Sector agraria primaria: axuda do 15 ao 50%. Subvencionables:
-      en explotacións en funcionamento: inversións para mellora da eficiencia energética ou enerxías renovables.
-      Incio ou implantación dunha actividade agrícola, gandeira ou agroforestal sempre que sexa complementaria á actividade principal non agraria do promotor.
 2. Transformación e comercialización de produtos agrarios axuda do 15 ao 50%. Subvencionables: Inversións para creación, ampliación e modernización de empresas de produtos do Anexo I do Tratado Constitutivo da CE excepto os da pesca. A axuda vai do 15 ao 50% do total subvencionable.
3. Transformación e comercialización de produtos forestais axuda do 15 ao 40%, sólo son subvencionables os dirixidos á producción de quebrado de madeira y/o pellets.
4. Diversificación de explotacións agrarias hacia actividades non agrarias axuda do 15 ao 50%, son subvencionables o inicio ou mellora de: Elaboración e venta de productos artesanais. Agroturismo, Servicios educativos, culturais, recreativos e/ou ambientais, asociados á valorización do patrimonio cultural, natural e do territorio, Servicios á población. Os beneficiarios son exclusivamente membros dunha unidade familiar ata 2º grado ligados a explotacións agrarias.
5. Creación, modernización ou ampliación de todo tipo de empresas non agrarias axuda vai do 15 ao 50%. Subvencionables: empresas de nova creación; Cambio de CNAE dunha empresa existente; Modernización;
Prazo de presentación das solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes inicia o día 31 de xaneiro de 2017 e será, como mínimo, dun mes.

Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello de O Vicedo, ou directamente no GDR Terras de Miranda (da Mariña) chamando ao 982507111

No hay comentarios: