jueves, 9 de enero de 2020

PROGRAMAS GALICIA EMPREGA DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA


No DOGA do 07/01/2020 publican as convocatorias do Programa Galicia Emprega, que se concreta en 4 programas:

- Emprega Muller: con axudas de ata 12.000 euros para contratación de mulleres desempregadas, así como para a transformación de contratos temporais en indefinidos.

-Emprega Persoas con discapacidade ou en risco de exclusión, con incentivos de ata 16.000 euros para contratación de persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social desempregadas, así como para transformación de contratos temporais en indefinidos.
- Emprega persoas desempregadas de longa duración: con axudas de ata 10.000 euros para contratación de persoas desempregadas de longa duración.
- Emprega Xuventude: con incentivos de ata 6.000 euros para contratación de persoas desempregadas mozas menores de 30 anos.

Tódolos programas contan cun bono formación compatible coa a axuda á contratación, con incentivos de ata 4.000 euros.
Asimesmo, en determinados casos as axudas poderán incrementarse a razón dun 25% por cada requisito que cumpra dos estipulados na Orde correspondente (acumulables entre sí).
O prazo de solicitude para todos os programas serán:
·  Para para contratacións realizadas entre o 1 de outubro de 2019 e o 7 de xaneiro de 2020: ata o 9 de marzo de 2020. 4. As solicitudes para contratación realizadas desde o 8 de xaneiro de 2010: ata o último día do segundo mes seguinte á data do contrato. O prazo rematará o 30 de setembro de 2020, aínda que nesa data non transcorrese o prazo sinalado anteriormente.


No hay comentarios: