viernes, 24 de enero de 2020

SUBVENCIÓN DO INEGA PARA PARTICULARES E ADHESIÓN DE ENTIDADES


No DOGA 23/01/2020 publícanse as seguintes convocatorias:
Obxecto: axudas para a compra e instalación de equipamento térmico (caldeiras, etc…) a través de entidades colaboradoras.
Beneficiarios: persoas físicas, comunidades e mancomunidades de veciños do ámbito rural. (Biomasa tipoloxía B2-B3 zonas non densamente poboadas).
Solicitude: será presentada pola entidade colaboradora.
Subvencionable: equipamento técnico e accesorios; accesorios da instalación; sistema de almacenamento de combustible; sistemas de alimentación de combustible; montaxe e conexión; IVE cando non sexa recuperable. Todo elo sempre que as actuacións non foran comezadas antes da presentación da solicitude, e sempre que non sexan de segunda man.
Importe: de 225 a 350 € por kW de potencia.
Prazo presentación de solicitudes:
-      Para que as entidades interesadas se adhiran a esta liña: ata o 13 de febreiro de 2020.
-      Para presentar as solicitudes dos seus clientes: do 14 de febreiro ao 13 de marzo de 2020.
Prazo máximo de xustificación do investimento: ata o 30 de setembro de 2020.

Obxecto: axudas para proxectos de enerxías renovables de uso térmico (biomasa (excepto tipoloxía B2-B3 en zonas non densamente poboadas), geotermia, aerotermia e solar térmica.
Beneficiarios: persoas físicas, comunidades e mancomunidades de vecinos.
Solicitude: será presentada pola entidade colaboradora.
Subvencionable: instalacións para a xeración de enerxía térmica mediante equipamentos que utilicen biomasa como combustible, e outras instalacións de enerxías renovables que utilicen como fonte enerxética a xeotermia, aerotermia ou a solar térmica. Todo elo sempre que as actuacións non foran comezadas antes da presentación da solicitude. Os bens subvencionables quedarán afectos durante un mínimo de tres anos.
Importe: do 35% ao 50% do investimento segundo a tipoloxía de proxecto con límites máximos por vivenda dependendo da enerxía utilizada.
Prazo presentación de solicitudes: sempre pola entidade colaboradora, en función da tipoloxía de proxecto abranguerá desde o 2 de marzo ata o 1 de xullo de 2020.
Prazo máximo de xustificación do investimento: ata o 30 de setembro de 2020.

Obxecto: axudas para instalacións para a xeración de electricidade mediante paneis solares fotovoltaicos
Beneficiarios: persoas físicas, comunidades e mancomunidades de vecinos.
Solicitude: será presentada pola entidade colaboradora.
Subvencionable: instalacións para a xeración de electricidade mediante paneis solares fotovoltaicos. Todo elo sempre que as actuacións non foran comezadas antes da presentación da solicitude. Os bens subvencionables quedarán afectos durante un mínimo de tres anos.
Importe: o 50 % do investimento elixible da instalación. A contía máxima por proxecto será de 25.000 €. Adicionalmente, establécese unha axuda máxima por vivenda de 4.000 €. No caso de que o proxecto solicitado inclúa baterías de litio de potencia igual ou superior a 4 kWh incrementarase en 1.500 €.
Prazo presentación de solicitudes: sempre pola entidade colaboradora, do 3 de marzo ata o 1 de xullo de 2020.
Prazo máximo de xustificación do investimento: ata o 30 de setembro de 2020.

Obxecto: selección de entidades colaboradoras para a xestión das subvencións de proxectos de enerxías renovables.
Prazo: ata o 30 de xaneiro de 2020.


No hay comentarios: