jueves, 27 de febrero de 2020

CONVOCATORIA PROBAS COMPETENCIAS CLAVE

A Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, por proposta do Instituto Galego das Cualificacións convoca probas de avaliación en competencias clave para o acceso ás accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación profesional da formación profesional para o emprego.

As competencias clave convocadas son:
Comunicación en lingua galega.
Comunicación en lingua castelá.
Comunicación en lingua estranxeira (inglés).
Competencia matemática.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto desde o día da data e ata o 20 de marzo de 2020.
As solicitudes poden tramitarse preferiblemente en  https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR306A&ano=2020&numpub=1 co procedemento TR306A
Máis información no DOG do 26 de febreiro de 2020 e en  https://ceei.xunta.gal/recursos/temas-de-interese/c/Formacion-ocupacional-e-continua?content=topic_0145.html

No hay comentarios: