miércoles, 1 de abril de 2020

OFERTA DE EMPREGO LIMPADOR/-A A XORNADA COMPLETA

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  LIMPIADOR/A, a xornada completa, con adscrición ao servizo municipal de limpeza do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 13 de  abril, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición iniciase o día 01 de abril de 2020 e remata o 06 de abril de 2020. A selección realizarase o día 07 de abril de 2020, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

No hay comentarios: