viernes, 3 de julio de 2020

AXUDAS A PERSOAS TRABALLADORAS E EMPRESAS AFECTADAS POR ERTE

En prazo:  02/07/2020 – 31/10/2020

Obxecto

A presente orde ter por obxecto regular a convocatoria de axudas para paliar a situación económica e compensar a perda do poder adquisitivo das persoas traballadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego (ERTE) de suspensión de contratos ou de redución da xornada, así como axudar as empresas afectadas no relativo á compensación dos custos que supoña a formación das persoas traballadoras afectadas polos ERTE, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (TR820F).
Así mesmo, xunto con esta orde procédese á convocatoria das citadas axudas para o ano 2020

Máis información pinchando no seguinte enlace: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200701/AnuncioG0424-190620-0004_gl.html

No hay comentarios: