jueves, 23 de mayo de 2019

AXUDAS Á AGRICULTURA
Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión de axudas e convocar para o ano 2019 as seguintesliñas de axudaincluídas no Program de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, en réxime de concorrencia competitiva:
a)      Medida 4. Investimentos en activos físicos.
a.      Submedida 4.1. Apoioaos investimentos nasexplotacións agrícolas (plans de melloranasexplotacións agrarias.
b)     Medida 6. Desenvolvemento de explotacións agrícolas e empresariais.
a.      Submedida 6.1. Creación de empresas para as persoas agricultoras mozas (menor de 40 anos no momento da solicitude)
b.      Submedida 6.3. Creación de empresas para o desenvolvemento de pequeñas explotacións.

Estas liñasteñen como finalidade:
a)      Incrementar a competitividade e o rendemento global das explotacións mediante a súa modernización.
b)      Asegurar a competitividade e a continuidade do tecido agrario.
As solicitudes presentaranse en modelo normalizado preferiblemente por vía electrónica. A presentación electrónica será obrigatoria para as persoas xurídicas. O prazo será dun mes, que se contará desde o día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia, remata o día 20 de xuño de 2019

No hay comentarios: