jueves, 23 de mayo de 2019

AXUDAS CONCILIACIÓN PARA AUTÓNOMOS/ASEsta Orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública das axudas a persoas traballadoras por conta propia ou autónomas que unha vez finalizada o seu período de descanso por nacemento contraten unhapersoa no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Estas bases fixan os criterios e requisitos para a concesión de axudas a persoastraballadoras por conta propia ou autónomas que unha vez finalizado o seu período de descanso por nacemento contraten unhapersoa para ampliar a súa conciliación da vida familiar e laboral.
Con esta axudapermitirase que a persoatraballadora por conta propia obteñaunha compensación para a contratación dunhapersoa durante un período máximo dun ano, para favorecer a conciliación da súa vida persoal e laboral e facilitar a continuidade do seuproxecto empresarial.

Serán subvencionables as contratacións que se realicen cunha duración mínima de seis meses e que se inicien entre o 1 de outubro de 2018 e o 30 de setembro de 2019.

As solicitudes de axudas polas contratacións subvencionables presentaranse desde o día seguinteao da data depublicacición desta orde no Diario Oficial de Galicia, desde o 17/05/2019 e ata o 30/09/2019

No hay comentarios: