viernes, 5 de marzo de 2021

CONVOCATORIA COMPETENCIAS CLAVE. Doga 05/03/2021.

 

RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade dos niveis 2 e 3 de cualificación (código de procedemento TR306A).

 OBXECTO:

- Convocar probas de avaliación en competencias clave para o acceso ás accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3.

- Establecer as posibles exencións ás probas de validadción das distintas competencias clave.

 COMPETENCIAS CLAVE QUE SE CONVOCAN:

-Comunicación en língua galega (requirida para todos os certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3) EXENTOS OS QUE CUMPRAN OS REQUISITOS DO ANEXO IV.

-Comunicación en língua castelá (requirida para todos os certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3)

-Competencia matemática (requirida para todos os certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3)

-Comunicación en língua estranxeira inglés (requirida nos certificados de profesionalidade especificados no anexo VI)

 VALIDACIÓNS DE COMPETENCIAS CLAVE: establecidas no anexo V.

 SOLICITUDE: Anexo I

 PRAZO solicitude: do 6 de marzo ao 7 de abril de 2021

 Realización das probas: no lugar que determine a Consellería. Se realizará unha proba dunha hora de duración por cada unha das competencias clave convocadas en que se inscribise. 

  Máis información:

http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-competencias-clave , ou contactando coa Axente de emprego e desenvolvemento local

No hay comentarios: