miércoles, 31 de marzo de 2021

SUBVENCIÓN PRA RENOVACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS E ADHESIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS

 Axencia Instituto Enerxético de Galicia: DOGA 29/03/2020

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a renovación de electrodomésticos, en réxime de concorrencia non competitiva, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á convocatoria para a nualidade 2021 (códigos de procedemento IN414B e IN414C).

Obxecto: axudas para renovación de electrodomésticos (frigorífico, frigorífico-conxelador, conxelador, lavadora e lavlouza, todos con clasificación enerxética A+++, e placas de cociña ou de indución total (non mixtas) a través de entidades colaboradoras.

Beneficiarios: persoas físicas con vivendas en Galicia.

Solicitude: será presentada pola entidade colaboradora.

Subvencionable: equipamento técnico e accesorios; accesorios da instalación; sistema de almacenamento de combustible; sistemas de alimentación de combustible; montaxe e conexión; IVE cando non sexa recuperable. Todo elo sempre que as actuacións non foran comezadas antes da presentación da solicitude, e sempre que non sexan de segunda man.

Importe: en electrodomésticos de 100 a 450 euros de axuda dependendo do electrodoméstico e do tipo de consumidor (xeral, vulnerable ou vulnerable severo) sen superar en ningún caso do 25% a 75% do valor dependendo do tipo de consumidor.

Prazo presentación de solicitudes:

-      Para que as entidades interesadas se adhiran: ata o 30 de xuño de 2021.

-      Para presentar as solicitudes dos seus clientes: do 20 de abril de 2021 ata o 30 de setembro de 2021 ou ata esgotar fondos.


Para máis información contactar coa axente de emprego e desenvolvemento local ou acceder a: https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

No hay comentarios: