lunes, 12 de diciembre de 2022

Bases dos procesos selectivos de estabilización do emprego temporal (sistemas concurso e concurso-oposición) convocados polo Concello do Vicedo

Publicadas no BOP de Lugo de hoxe día 12 de decembro de 2022 as bases xerais e específicas que regulan os procesos de estabiliación do emprego temporal (sistema concurso) e as bases pola que se regula o proceso selectivo de estabilización do emprego temporal (sistema concurso-oposición). Tamén poden consultarse: no taboleiro de anuncios do Concello do Vicedo e no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello do Vicedo no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

O prazo de presentación de solicitudes de momento non está aberto, e será de  vinte días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOE

No hay comentarios: