miércoles, 14 de diciembre de 2022

Oferta de emprego: auxiliar de axuda no fogar a xornada parcial (80%)

Está exposto o anuncio publicado no BOP de Lugo do día de hoxe 14/12/2022 e as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (80%), con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 11 de xaneiro de 2023.

O prazo de inscrición comenza ao día seguinte da publicación do antedito anuncio e por un período de oito días naturais. 

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0  

No hay comentarios: