miércoles, 19 de junio de 2019

CICLOS FORMATIVOS IES PLURILINGÜE SAN ROSENDO DE MONDOÑEDO

CICLOS FORMATIVOS
IES PLURILINGUE SAN ROSENDO. MONDOÑEDO

Ciclo Formativo de grao medio xardinaría e floraría

Requisitos:

- Titulo da ESO ou equivalente.
- Proba de acceso.

Saídas Profesionais:

- Traballadores de hortas viveiros e xardíns de parques urbanos e de xardíns históricos e botánicos.
- Xardineiro/a coidador de campos de deporte e en xeral.
-Viveirista.
Traballador/ora cualificado en viveiros na instalación mantemento e mellora de xardíns e zzonas verdes, por conta propia en empresa de xardinaría, en propagación e en cultivo de plantas en viveiros , en recolección e produción de sementes e froitos en altura, enxertador/ora.
- Florista por conta propia ou allea: oficial de florería, vendedor/ora de floraría.

Podes acceder: acceso directo a calquera ciclo formativo de grao medio ou superior, e o Bacharelato.

Ciclo Formativo de grao medio de FP Dual Aproveitamento e Conservación do Medio Natural

Requisitos:

- Idade 18 anos ou máis.
- Carecer da cualificación profesional requerida para ocupar o traballo.
- Non ter realizado un contrato de formación e aprendizaxe.
- Non ter superado ningún módulo profesional do ciclo formativo do proxecto.
- Titulo da ESO ou equivalente.

Réxime modalidade adultos

- Duración de 2 anos
- 1º curso de setembro a marzo no Centro educativo, e de abril a agosto primeiro periodo de estadía na empresa
- 2º curso de setembro a marzo no Centro educativo, e de abril a agosto segundo periodo de estadía na empresa

Remuneración:

- Proporcional ao tempo que o alumnado participa na actividade profesionalizadora
- Formación na Empresa, mínimo do 33% das 2,000 horas, mínimo 660horas
- Mínima remuneración, a metade do SMI, 450€/ MES, MÁIS A Cotización á Seguridade Social

Axudas para o desprazamento

- Axudas durante o periodo de estadía na empresa, do alumnado matriculado en FP dual no ano 2019
- Centro de traballo situado en Galicia: ata 300€

No hay comentarios: