miércoles, 5 de junio de 2019

CURSO PREPARATORIO DAS PROBAS PARA A OBTENCIÓN DA CERTIFICACIÓN GALEGA DE COMPETENCIAS DIXITAIS EN OFIMÁTICA

RESOLUCIÓN: do 6 de maio de 2019 pola que se efectúa unha convocatoria para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática tras o seguimento dun curso de preparación na modalidade de teleformación.(DOGA 03/06/2019)

Obxecto: Obter a  certificación galega de competencias dixitais en ofimática tras a adquisición, mediante un curso de preparación na modalidad de teleformación.

Destinatarios:Persoas maiores de 16 anos.

Organización do curso: 190 horas lectivas a través de teleformación desde o 2 de setembro hasta o 24 de novembro de 2019.

Solicitudes
-As persoas que desexen participar no curso convocado nesta resolución deberán inscribirse a través da internet na páxina web do CeMIT (https://cemit.xunta.gal).
-Con carácter previo á inscrición é necesario darse de alta como usuario/a da rede CeMIT. Nesta alta previsa é imprescindible facilitar unha conta persoal de correo electrónico.

O prazo: Ata o día 10 de xuño de 2019.

Taxas de exame:  10,20€.

Probas de avaliación presencial:
- Poderán optar voluntariamente á proba da avaliación final, co fin de obter a certificación galega de competencias dixitais en ofimática.
- As probas presenciais celebraranse, unha vez rematado o curso, nunha aula de CeMIT de cada provincia a convocatoria que será  publicada na página web https://cemit.xunta.gall/ema

No hay comentarios: