lunes, 18 de marzo de 2019

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE E ACREDITACIÓNS PARCIAIS ACUMULABLES

                                                                                                                                                                      Esta convocatoria da Consellería de Economía, Emprego e Industria abre dúas vías de solicitude:


·       * Certificados de profesionalidade, que poderán solicitalo aquelaspersoas que cumpran unha das seguintes premisas:
a)      Fixeran cursos de formación profesional para o emprego autorizadas pola DiercciónXeral de Orientación e Promoción Laboral e acrediten ter superados todos os módulos formativos que conforman o certificado de profesionalidade.
b)      Cursaran FP e superaran todos os módulos profesionais asociados ás unidades de competencia que conforman o certificado de profesionalidade (excepto quen teña xa o título de FP).
c)       Quen acredite a totalidade das unidades de competencia que conforman o certificado de profesionalidade a través do recoñecemento da competencia profesional por experiencia laboral ou formación non formal en Galicia.
d)      Quen, mediante a acumulación de acreditacións parciais acumulables, completen as unidades de competencia que conforman o certificado de profesionalidade.

·        * Acreditación parcial acumulable: para quen cursase ensinanzas de formación profesional para o emprego en Galicia e acredite ter superado algún módulo sen completar o total de módulos do certificado de profesionalidade.
Presentación de solicitudes: anexo I (dirixido á DXOP ou á Administración competente dependendo do caso (artigo 4 da Orde)). Xunto coa documentación establecida no artigo 5 da Orde para cada un dos casos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

No hay comentarios: