miércoles, 27 de marzo de 2019

PROGRAMA REFORMA-TUR: ADQUISICIÓN DE MATERIAIS PARA REFORMA DE ESTABLECEMENTOS HOTELEIROS

O programa REFORMA-TUR inclúe axudas destinadas a incentivar a adquisición de materiais para a reforma de establecementos hoteleiros en Galicia, co fin de incrementar e incentivar a compra e tratar de repercutir con ela nos sectores industriais, comerciais e turísticos galegos.

Poderán ser beneficiarios destas axudas os titulares de:

a) Establecementos hoteleiros cun máximo de 40 habitacións, definidos no Capítulo II, artigo 4 (concepto de hoteis), artigo 6 (concepto de hoteis balneario) e artigo 7 (hotel talaso) do Decreto 57/2016 de 12 de maio situados na Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Os establecementos de Turismo Rural segundo o Decreto 191/2004 de 29 de xullo situados no Camiño de Santiago.

c) Os albergues privados situados no Camiño de Santiago.

O prazo de presentación de solicitudes de axuda (que inclúen a documentación xustificativa e a solicitude de cobro) comezará ao mes desde o día seguinte á publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia e finalizará o 30/4/2019

O prazo de execución do proxecto, entendido como o prazo no que se deben ter adquiridos os bens subvencionables, rematará o 30/5/2019


Máis información: http://www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP362

No hay comentarios: