miércoles, 27 de marzo de 2019

PROBAS PARA OBTER A CERTIFIACIÓN GALEGA DA COMPETENCIA DIXITAL EN OFIMÁTICA


Obxecto:Obter a certificación galega de competencias dixitais en ofimática, regulada polo Decreto 218/2011, do 17 de novembro (DOG núm. 229, do 30 de novembro), tras a superación dunha proba presencial.

Destinatarios: aquelas persoas maiores de 16 anos ou que os cumpran antes da finalización do prazo de inscrición, inscritas como usuarios/as da rede CeMIT.

Prazas convocadas, datas, lugar e horario: as que figuran na resolución, sendo os lugares mías cercanos ao Concello do Vicedo os seguintes: Ortigueira, Narón, Ribadeo e Lugo

Solicitudes: 1. inscribirse a través da intenet napáxina web de CeMIT http://cemit.xunta.gal. 2. Con carácter previo á inscrición é necesario darse de alta como usuario/a da rede CeMIT. 


Prazo para a inscrición: ata o 3 de abril de 2019.

No hay comentarios: