lunes, 26 de mayo de 2008

CURSOS FORMACIÓN OCUPACIONAL

O próximo mes de xullo comenzarán no Centro de formación ocupacional de Viveiro dous cursos dirixidos a persoas desempregadas inscritas no servizo público de emprego:
- Especialista en topografía electrónica.
- Deseño e modificación planos en 2D e 3 D.
Os interesados ou si desexa máis información debe chamar o propio centro o 982562448.

martes, 20 de mayo de 2008

OFERTAS DE EMPREGO

Empresa de traballo temporal busca para psicifactoría de Xove: 1 persoa para mantemento eléctrico ou electrónico, e 1 encargado ou xefe de equipo con coñecementos de informática e experiencia en este tipo de traballos. Para máis información contactar con Laura chamando o 982284379.

martes, 13 de mayo de 2008

OFERTAS DE EMPREGO

Necesítase ADMINISTRATIVA. Con coñecementos de informática. Xornada completa. Alta na Seguridade Social. Enviar CV ó apartado de correos, 78. San Ciprián. Cervo

viernes, 2 de mayo de 2008

OFERTAS DE EMPREGO

* Necesítase CAMARERO/-A para café-bar "Santo Domingo". O Vicedo.

* Necesítase CAMARERO/-A para cafetería "Casa da Cultura". O Vicedo.

AXUDAS PARA DESEMPREGADOS QUE SE CONSTITÚAN COMO AUTÓNOMOS

Axudas da Consellería de Traballo a desempregados inscritos no Servicio Público de Emprego que se constitúan como traballadores autónomos
Hai 5 tipos de axuda:

a) SUBVENCIÓN POLO ESTABLECIMENTO COMO TRABALLADOR OU TRABALLADORA AUTÓNOMA OU POR CONTA PROPIA.

É necesario acreditar unha inversión en inmovilizado fixo mínima de 3.000 euros (IVA excluído). Esta inversión debe realizarse entre os tres meses anteriores ó inicio e os seis posteriores. Non se admite a adquisición de bens usados.

Cuantías das axudas: oscilan entre os 5.000 e os 10.000 euros.

b) SUBVENCION FINANCEIRA.- Subvención pagadeira dunha soa vez e que consiste na reducción de intereses de préstamos necesarios para a constitución como autónomo, sempre que polo menos o 75% se destine a financiar inversións en activo fixo.
Cuantías máximas das axudas: oscilan entre os 5.000 e os 10.000 euros.

c) SUBVENCIÓN PARA ASISTENCIA TÉCNICA.

Subvencionase a contratación de servicios externos para mellorar o desenvolvemento da actividade empresarial.

Cuantía das axudas: 75% do coste dos servizos prestados, máximo 1.000 euros.

d) SUBVENCIÓN PARA FORMACIÓN

Subvencionase parcialmente a asistencia a cursos relacionados coa dirección e xestión empresarial e novas tecnoloxías, durante a posta en marcha da empresa.

A cuantía da subvención: 75% do coste dos cursos recibidos, máximo 3.000 euros.

e) AXUDA EXCEPCIONAL.- Axuda para subvencionar os gastos realizados nos tres meses anteriores ó inicio e nos seis primeiros meses de actividade, polos seguintes conceptos: alquileres, publicidade, adquisición de primeiras mercancías e suministros....
Poden solicitar esta axuda os desempregados pertencentes a algún dos colectivos que se establecen na orde, e o importe das axudas pode ser de 2.400 e 3.600 euros.

PRAZO DE SOLICITUDE: 2 meses desde a alta, sempre antes do 15 de xullo.

Para as altas realizadas entre o 16 de setembro do 2007 e o 28 de abril do 2008, o prazo de solicitude remata o 31 de maio.