jueves, 29 de noviembre de 2018

CURSO PARA CUIDADORES

Curso para cuidadores sobre atención al paciente inmovilizado
Dia 4 de diciembre, martes
De 16:30 a 17:30
Centro de salud de viveiro
Interesados enviar nombre, apellidos y dni a: sabela.taboadela.pernas@hotmail.com

miércoles, 28 de noviembre de 2018

OFERTAS DE EMPREGO

No BOP de Lugo do día 23/11/2018 poden consultar distintas convocatorias de persoal, incluida unha para a contratación en prácticas: http://www.deputacionlugo.gal/boletin-oficial-da-provincia-de-lugo/bop

ACTA SELECCIÓN ADMINISTRATIVO FUNCIONARIO INTERINO

Publicada na sede electrónica do concello do Vicedo acta da selección para o nomeamento como funcionario interino dun administrativo, dentro do programa: fomento do emprego do plan provincial único de cooperación cos concellos 2018, financiado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

viernes, 23 de noviembre de 2018

LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS EXCLUIDOS ADMINISTRATIVO

Publicouse no día de hoxe 23/11/2018 a lista de admitidos e excluidos definitiva  en relación coas bases para o nomeamento como funcionario interino dun ADMINISTRATIVO, pertencente á escala de Administración Xeral, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2018", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo.


As probas e valoración de méritos terán lugar o día 27 de novembro de 2018, ás 10:00 horas, no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira idade do Vicedo, sita na rúa Cidade de Mondoñedo, nº 23 O Vicedo (Casa da Cultura).


Para máis información ou consulta das listas contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: 
https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info. 

martes, 20 de noviembre de 2018

COMISIÓN AVALIADORA DOCENTES CURSOS AFD

Publicada na web municipal a comisión avaliadora para proceder ó nomeamento, con carácter de urxencia, polo sistema de concurso, dos postos de traballo de docentes necesarios para impartir os módulos formativos (incluidos os trasversais) e titorías de dous cursos, un en horario de mañá e outro de tarde, da especialidade de Atención socio-sanitaria a persoas dependentes en institucións sociais, da programación AFD, exercicio 2018 e 2019.

Recordarvos que como aparece nas bases da convocatoria, a baremación de méritos e entrevista curricular terá lugar o sexto día natural a contar desde a finalización do prazo de solicitudes, ás 10:00 h. na casa do concello (o sexto día sería o 25 pero como é domingo pasaría o luns 26 de novembro).

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha LIMPADOR@, par cubrir vacacións, con adscrición ao servizo de limpeza municipal, desde o día 13 de decembro de 2018 ata o 19 de xaneiro de 2019, co mesmo horario das persoas as que sustitúe.

O prazo de inscrición comenzá mañá día 21 de novembro e remata o próximo día 30 de novembro, realizándose o proceso de selección o día 03 de decembro, a partir das 10:00 horas, na Casa do concello.

Para máis información e inscricións: pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura. Pode consultar as bases e descargar os anexos para inscribirse no seguinte enlace:http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

lunes, 19 de noviembre de 2018

LISTA PROVISIONAL DE ADMITICOS E EXCLUIDOS PARA A SELECCIÓN DUN ADMINISTRATIVO

Publicouse no día de hoxe 19/11/2018 a lista de admitidos e excluidos provisional  en relación coas bases para o nomeamento como funcionario interino dun ADMINISTRATIVO, pertencente á escala de Administración Xeral, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2018", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo.

Segundo se establece na resolución os excluidos dispoñen dun prazo de tres días hábiles, é decir, dos días 20, 21 e 22 de novembro para efectuar as alegacións que estimen oportunas.

As probas e valoración de méritos terán lugar o día 27 de novembro de 2018, ás 10:00 horas, no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira idade do Vicedo, sita na rúa Cidade de Mondoñedo, nº 23 O Vicedo (Casa da Cultura).


Para máis información ou consulta das listas contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: 
https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.  ( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no  + para ver toda a información)

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (20 horas/semana), con adscrición ao servizo municipal de axuda ó fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 12 de  decembro, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición comenza mañá día 20/11/2018 e remata o vindeiro día 29 de novembro
. A selección realizarase o día 30 de novembro de 2018, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

jueves, 15 de noviembre de 2018

PREMIOS EMPRENDEDO NO RURAL da Excma. Deputación provincial de Lugo

No BOP de Lugo de hoxe día 15/11/2018 publícanse as Bases Da Convocatoria dos Premios " EMPRENDENDO NO RURAL"

A finalidade dos premios é a de impulsar iniciativas empresariais, favorecer proxectos novos, excelentes, orixinais e innovadores que promovan fixar poboación, a economía e o emprego no territorio rural, que incorporen  novos modelos de xestión, produtos, sistemas ou servizos que contribúan a xeración de riqueza e calidade de vida na provincia de Lugo.

Os destinatarios dos premios, non terán limitación en canto a idade, debendo cumprir os seguintes requisitos:
·        - Non ter iniciada a actividade económica presentada no proxecto.
·         -Estar empadroado en algún concello da provincia.

As obrigas que adquire o beneficiario dos premios son:
·         Formalizar a iniciativa empresarial con data limite 31 de agosto de 2019 e manter a actividade premiada un prazo mínimo de 2 anos dende a data de inicio de actividade
Tratase de 5 premios de 10.000,00 € cada un.

A solicitude farase de forma telemática no seguinte enderezo http://sede.deputacionlugo.org, contando con 10 días naturais dende a publicación, en dito enderezo tamén se poderá consultar as Bases, ademáis de pinchando en: http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/15-11-2018.pdf#page=1

jueves, 8 de noviembre de 2018

SELECCIÓN MONITORES PARA DOUS CURSOS AFD DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAS


No PROGRESO de hoxe día 08/11/2018 publícase o anuncio da convocatoria para  proceder ó nomeamento, con carácter de urxencia, polo sistema de concurso, dos postos de traballo de docentes necesarios para impartir os módulos formativos (incluidos os trasversais) e titorías de dous cursos, un en horario de mañá e outro de tarde, da especialidade de Atención socio-sanitaria a persoas dependentes en institucións sociais, da programación AFD, exercicio 2018 e 2019, solicitados ao abeiro da Orde do 16 de marzo de 2018 pola que se establece a convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes aos exercicios 2018 e 2019.

O prazo para a presentación das solicitudes será de dez días naturais, a contar desde o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria nun dos xornais de maior difusión da provincia de Lugo. Polo tanto, comenza mañá día 09/11/2018 e remata o día 19/11/2018 por ser o día 18 de novembro inhábil.


A presentación de solicitudes poderá realizarse no Rexistro xeral do Concello de Vicedo ou en calquera das formas establecidas no artigo 16 da Lei 39/2015, do 01 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Dada o carácter urxente da convocatoria, e para evitar posibles prexuízos para o solicitante, a presentación das instancias por calquera outro medio distinto ao da presentación no Rexistro xeral do Concello de Vicedo, deberá ser comunicada vía fax (número 982590001).Pode consultar as bases e descargar ás instancias, pinchando no seguinte enlace: http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 (Apartado taboleiro de anuncios)