martes, 28 de junio de 2016

OFERTA DE EMPREGO 2 PEÓNS DE PROTECCIÓN DO AMBIENTE A MEDIA XORNADA

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases de selección para a contratación, con carácter de urxencia, mediante oposición, de 2 PEÓNS DE PROTECCIÓN DO AMBIENTE E ESPACIOS NATURAIS, a media xornada, para a tempada de verán/2016, durante dous meses, sendo a data prevista de inicio o 6 de xullo.

O prazo de solicitude remata o próximo día 04 de xullo, ás 09:30 horas. Celebrándose o proceso selectivo ese mesmo día, a partir das 10:30 horas na Casa do Concello.

Máis información e inscricións: pasando pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

lunes, 27 de junio de 2016

OFERTA EMPREGO CONDUCTORES MOTOBOMBA

O Concello de O Vicedo selecciona TRES CONDUCTORES PARA A MOTOBOMBA para a temporada de verán/2016. A duración do contrato é de dous meses e medio, sendo con data de inicio prevista para o 31 de xullo.
As bases de selección están publicadas no taboleiro de anuncios do concello, e o prazo de presentación de instancias remata o día 06 de xullo, ás 15:00 horas.
A proba de esforzo realizarase o día 8 de xullo, ás 11:30 horas. E os que a superen continuarán co proceso de selección o día 14 de xullo, ás 10:00, na Casa da Cultura

Para máis información, contactar coa axente de emprego e desenvolvemento local do concello, con oficina sita na Casa da Cultura, ou chamar ó 982590195.

OFERTA EMPREGO INCENDIOS

O Concello de O Vicedo selecciona persoal para a brigada municipal de prevención e defensa contra incendios forestais para a tempada de verán/2016. A duración do contrato é de tres meses con data de inicio prevista para o 20 de xullo.

Os postos de traballo convocados son:
 
- 3 PEÓNS DE  PREVENCIÓN E DEFENSA DE INCENDIOS FORESTAIS.
 
- 1 PEÓN CONDUCTOR DE PREVENCIÓN E DEFENSA DE INCENDIOS FORESTAIS.
 
- 1 XEFE DE BRIGADA.

 Están publicadas as bases de selección para tódalas postos no taboleiro de anuncios do concello e o prazo de inscrición remata o día 06 de xullo, ás 15:00 horas.
A proba de esforzo realizarase o día 8 de xullo, ás 11:30 horas, e os que a superen continuaran co proceso de selección o día 12 de xullo, ás 10:00 horas, na Casa da Cultura.

Para máis información, contactar coa axente de emprego e desenvolvemento local do concello, con oficina sita na Casa da Cultura, ou chamar ó 982590195.

viernes, 24 de junio de 2016

OFERTA EMPREGO

Ainda nos queda por cubrir algunha praza de SOCORRISTA. Si alguen esta interesado e por suposto inscrito no rexistro de socorristasque chame directamente o concello de O Vicedo.

viernes, 17 de junio de 2016

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal,  e con carácter de urxencia, mediante concurso-oposición, dun AUXILIAR ADMINISTRATIVO, con adscrición á organización do curso de Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais, a xornada parcial (3 horas/diarias). A data de inicio prevista é o día 04  de xullo de 2016 e a de fin 17 de novembro de 2016.

O prazo de inscrición remata o vindeiro día 22 de xuño, ás 15:00 horas. A selección realizarase o día 23 de xuño de 2016, a partir das 10:30 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

miércoles, 15 de junio de 2016

martes, 14 de junio de 2016

AXUDAS A EMPRENDEDORES, EMPRESARIOS, ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.. PARA PROXECTOS PRODUCTIVOS E NON PRODUCTIVOS DA CONSELLERÍA DO MAR


Está aberto o prazo de solicitude ata o próximo día 9 de xullo. Máis información: no seguinte enlace, contactando coa axente de emprego e desenvolvemento local do concello ou directamente nas oficinas do GALP A Mariña-Ortegal na Confraría de Pescadores de Celeiro.


http://mar.xunta.gal/gl/o-mar/o-sector/grupos-de-accion-local-do-sector-pesqueiro

CURSO AFD DE SOCORRISTA

Quedan 5 prazas vacantes no curso AFD de Socorrismo en espazos acuáticos naturais que  empezou o día 13/06/2016 en Xove. Con este curso poderíase obter en caso de superalo o certificado de profesionalidade, que será obrigatorio a partir do ano que ven para traballar como socorrista. Si estás interesado/-a chamar o concello de Xove, tlf.: 982592001.

miércoles, 8 de junio de 2016

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello de O Vicedo, as bases para de selección para a contratación laboral temporal, mediante oposición, de  UN INFORMADOR/-A DE TURISMO, con categoría de auxiliar, para a temporada de verán 2016, desde o 01 de xullo ata o 31 de agosto .

O prazo de solicitude remata o día 20 de xuño, ás 15:00 horas. Sendo o proceso selectivo o día seguinte, 21 de xuño, a partir das 10:00 horas na Casa da Cultura.

Para máis información e solicitudes: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local.

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun ANIMADOR/-A SOCIOCULTURAL, a xornada completa, durante a tempada de verán/2016 (3 meses), con adscrición ao Centro sociocultural, xuvenil e da terceira idade do concello do Vicedo.

O prazo de presentación de solicitudes remata o próximo día 20 de xuño, ás 15:00 horas. Realizándose o proceso de selección o día seguinte, 21 de xuño, a partir das 11:00 h. na Casa da Cultura.

Para máis información e inscricións contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local.

miércoles, 1 de junio de 2016

PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL CON SUBVENCIÓNS A CONTRATACIÓN DE DESEMPREGADOS/-AS EMPADROADOS NESTE CONCELLO
PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL DO CONCELLO DO VICEDO

OBXECTO:
Fomentar a inserción laboral de persoas inscritas no Servizo Público de Emprego e empadroadas cunha antigüidade mínima de 12 meses no concello do Vicedo.

DIRIXIDO A :
Empresas calquera que sexa a súa forma xurídica, asociacións…. que contraten, por un período mínimo de catro meses, a persoas que cumpran entre outros os seguintes requisitos:
- Estar inscritas no Servizo Público de Emprego
- Empadroadas no concello do Vicedo cunha antigüidade mínima de 12 meses a data de solicitude.

CUANTÍA DAS AXUDAS:
Ata 3.000 euros.
TIPO DE CONTRATACIÓN
HOMES
1º ANO
2º ANO
3º ANO
TOTAL
INDEFINIDA
800
800
800
2.400
TEMPORAL
500
500
500
1.500

TIPO DE CONTRATACIÓN
MULLERES
1º ANO
2º ANO
3º ANO
TOTAL
INDEFINIDA
1000
1000
1000
3000
TEMPORAL
600
600
600
1.800

Para contratacións inferiores a 12 meses ou con xornada inferior á completa, as axudas reduciranse proporcionalmente.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
No prazo dun mes desde a data de alta na Seguridade Social da persoa contratada.
As solicitudes irán resolvéndose por orde de entrada ata o esgotamento do crédito.


PÓDENSE CONSULTAR AS BASES NO SEGUINTE ENLACE:
https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.5 


OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases de selección para a contratación, mediante oposición, de 10 PEÓNS DE PROTECCIÓN DO AMBIENTE E ESPACIOS NATURAIS, a media xornada, para a tempada de verán/2016, do 1 de xullo o 31 de agosto.

O prazo de solicitude remata o próximo día 13 de xuño, ás 15:00 horas. Celebrándose o proceso selectivo o día seguinte, 14 de xuño, a partir das 10:30 horas na Casa da Cultura.

Máis información e inscricións: pasando pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.