martes, 31 de octubre de 2023

Publicación no BOP das bases para a selección dun Auxiliar administrativo/-a, como funcionario interino, dentro do programa "Reforzo do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2023"

No BOP de Lugo do día 31/10/2023 publícanse as bases para o nomeamento como funcionario interino dun AUXILIAR ADMINISTRATIVO/-A, pertencente á escala de Administración Xeral, dentro do programa: "Reforzo do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2023", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo.

O prazo de solicitude é de 8 días naturais a contar a partir do día seguinte ó da publicación: polo tanto queda aberto desde o día 1 de novembro de 2023 ata o día 8 de novembro de 2023.

Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

lunes, 30 de octubre de 2023

Corrección erros bases selección persoal docente e administrador para o obradoiro de emprego "Terras do Sor VII"

Está exposta na sede electrónica e taboleiro de anuncios do concello a corrección das bases de selección do persoal docente e administrador para o obradoiro dual de emprego, conxunto para os concellos de O Vicedo, Ourol e Muras, denominado "Terras do Sor VII" e subvencionado pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. 

Para máis información, pode pinchar no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 

viernes, 27 de octubre de 2023

Bases selección director, docentes e administrador para o obradoiro de emprego "Terras do Sor VII"

Están expostas na sede electrónica e taboleiro de anuncios do concello as bases de selección do director, docentes e administrador para o obradoiro dual de emprego, conxunto para os concellos de O Vicedo, Ourol e Muras, denominado "Terras do Sor VII" e subvencionado pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. 

Para máis información, pode pinchar no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 

jueves, 26 de octubre de 2023

Oferta de emprego: auxiliar administrativo/-a, funcionario interino, subvencionado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo a través do programa "Reforzo do emprego 2023"

Están aprobadas e expostas as bases para o nomeamento como funcionario interino dun AUXILIAR ADMINISTRATIVO/-A, pertencente á escala de Administración Xeral, dentro do programa: "Reforzo do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2023", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo.

Próximamente está previsto que se publique a convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, e o prazo de inscrición será de 8 días naturais contados a partir de dita publicación.

Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí:

 https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0  

https://www.deputacionlugo.gal/temas/emprego/reforzo_emprego/listaxe_postos

Datas realización probas obtención dos certificados de lingua galega, niveis CELGA 2, 3 e 4

RESOLUCIÓN do 17 de outubro de 2023, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, que foron convocadas mediante a Resolución do 4 de agosto de 2023 (código de procedemento PL500C).

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20231026/AnuncioG0655-181023-0001_gl.html

martes, 24 de octubre de 2023

Acta selección do alumnado-traballador especialidade atención sociosanitaria a persoas no domicilio do Obradoiro de Emprego Terras do Sor VII.

ESTÁ EXPOSTA NA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO A:  Acta da selección do alumnado traballador da  especialidade de atención sociosanitaria a persoas no domicilio do Obradoiro de Emprego Terras do Sor VII. Para máis información pinchar no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

Acta selección do alumnado-traballador especialidade carpintaría e moble do Obradoiro de Emprego Terras do Sor VII.

ESTÁ EXPOSTA NA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO A:  Acta da selección do alumnado traballador da  especialidade carpintaría e moble do Obradoiro de Emprego Terras do Sor VII. Para máis información pinchar no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

Acta de puntuación das entrevistas do alumnado-traballador especialidade atención sociosanitaria a persoas no domicilio do Obradoiro de Emprego Terras do Sor VII.

ESTÁ EXPOSTA NA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO A:  Acta de puntuación das entrevistas do alumnado traballador da  especialidade atención sociosanitaria a persoas no domicilio do Obradoiro de Emprego Terras do Sor VII. Para máis información pinchar no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

viernes, 20 de octubre de 2023

BONO TURÍSTICO 2023 (DESCONTOS EN ALOXAMENTOS TURÍSTICOS E AXENCIAS DE VIAXES ADHERIDOS)

PROGRAMA #DESCUBREGALICIAEN OUTONO A TRAVÉS DE BONOS TURÍSTICOS 2023

OBXECTIVO: Incentivar a demanda do sector

BONO TURÍSTICO:

Cada bono terá a consideración de bono descontó por valor de 100€, para gastar nos aloxamentos realizados nos establecementos de aloxamento turístico e axencias de viaxes adheridos, que se irá reducindo, ata o seu esgotamento, en función do valor do gasto, dacordo co seguinte criterio: descontó 40% do gasto realizado hasta un máximo de descontó de 100 euros. Todas as cuantías entendense co IVA incluido.

Os bonos estarán dispoñibles para os usuarios desde as 9:00 horas do día 27 de outubro ata o 15 de decembro de 2023, ou ata esgotamento do crédito. A súa validez extenderase ata o 25 de decembro de 2023, e pode descargarse na seguinte páxina web: https://www.bonoturismo.gal/

 

ALOXAMENTOS TURÍSTICOS E AXENCIAS DE VIAXES QUE QUEIRAN ADHERIRSE A ESTE PROGRAMA: desde hoxe día 20 de outubro  e ata o 1 de decembro de 2023, os establecementos poderán solicitado na web https://www.bonoturismo.gal/

Requisitos para poder adherirse:

-Estar de alta no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT)

 FUNCIONAMENTO DOS BONOS:

-       Para canxear os bonos e poder aplicar os descontos os establecementos adheridos terán que descargar no seu móvil a APP corespondente, no momento do pago, o terán que introducir nesa APP o importe e concepto da venda, aparecendo automáticamente o importe a cobrar (aplicado xa o desconto ao cliente). Pola sua parte, o usuario deberá mostrar o bono en formato código QR e pagar, en efectivo ou con tarxeta, o importe final do gasto realizado.

OBRIGAS DOS ESTABLECEMENTOS ADHERIDOS:

-          Anunciar no exterior do establecemento a adhesión ao programa.

-          Realizar o desconto directo do bono, sin que  o usuario chegue a desembolsar o importe do desconto.

-          Someterse de ser o caso as actuacións de comprobación e vixilancia necesarias.

-          Conservar durante un ano os tickets de compra e facturas xustificativas da aplicación dos bonos.

-          Custodiar as claves de acceso á plataforma co fin de evitar un uso indebido da mesma.

Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local municipal, ou pinchar nos seguintes enlaces: 

https://www.bonoturismo.gal/ 

 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20231020/AnuncioG0256-171023-0002_es.html

Subvención de intereses de préstamos directos do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)

RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2023 por la que se da publicidad del Acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de la subvención de intereses de préstamos directos y se realiza su convocatoria para el año 2023 en régimen de concurrencia no competitiva (código de procedimiento IG408E).

Máis información pinchando no seguinte enlace: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20231020/AnuncioO92-101023-0001_es.html


jueves, 19 de octubre de 2023

XORNADA SOBRE DIXITALIZACIÓN DOS NEGOCIOS NO RURAL

 

A xornada é gratuita.


Por motivos de aforo agradecen a CONFIRMACIÓN no 986891657  en www.apegalicia.gal 

 

DESIGNACION TRIBUNAL PARA A SELECCIÓN DO ALUMNADO-TRABALLADOR PARA O OBRADOIRO DE EMPREGO TERRAS DO SOR VII

Están expostas na sede electrónica e no taboleiro de anuncios do concello a resolución de designación do tribunal para a selección do alumnado-traballador para o obradoiro de emprego Terras do Sor VII.

Para máis información pinchar no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0
lunes, 16 de octubre de 2023

Bases selección alumnado-traballador para o obradoiro de emprego "Terras do Sor VII"

Están expostas na sede electrónica e taboleiro de anuncios do concello as bases de selección do alumnado-traballador para o obradoiro dual de emprego, conxunto para os concellos de O Vicedo, Ourol e Muras, denominado "Terras do Sor VII" e subvencionado pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. O número de alumnos/-as participantes é de 20: 9 para a especialidade de atención sociosanitaria a persoas no domicilio e 11 para a especialidade de traballos de carpintaría e moble. 

Para máis información, pode pinchar no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 

miércoles, 11 de octubre de 2023

PROGRAMA GRATUITO PARA EMPRESAS RELACIONADO COA DIXITALIZACIÓN

 


O Programa Acelera Peme ten como obxectivo principal apoiar e acompañar ás pemes e autónomos na transformación dixital (redes sociais, e-mail, marketing...), e entre outros ofrece os seguintes servizos: 


O próximo día 17, ás 10:30 horas, na explanada do Porto de Vicedo, unha oficina móbil, posta en marcha pola Deputación de Lugo, informará sobre este programa.  Si eres autónomo ou propietario dunha Peme e podes estar interesado nestes servizos, pasa a informarte, aínda que logo como a duración do programa en principio é de dous anos, existe a posibilidade de concertar citas para tratar consultas xa individualizadas e específicas do teu negocio.


martes, 10 de octubre de 2023

Oferta de emprego: auxiliar de axuda no fogar a xornada parcial

Este concello ten presentada na oficina de emprego de Viveiro unha oferta de traballo de  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial, con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo, e por un período de tres meses.

Para máis información ou en caso de estar interesado/-a contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local municipal, chamando ao 982590029 

DESCONTOS NO COMERCIO MINORISTA: BONOS ACTIVA COMERCIO

BONOS ACTIVA COMERCIO

Os bonos activa comercia xa están dispoñibles para os usuarios desde o día 9 de outubro e ata o 31 de decembro de 2023, ou ata o esgotamento do crédito si se produce antes desa data, na web https://www.bonosactivacomercio.gal/es/client. Os bonos descargados poderán usarse ata que o importe total dos descontos efectivamente realizados en compravendas alcance o presuposto máximo.

Cada bono tendrá un valor de ata 30€. En función do importe das compras, poderán obterse os seguintes descontos:

-Desconto de 5€ en compras iguais ou superiores  a 20€ e inferiores a 30€.

-Descontos de 10€ en compras iguais ou superiores a 30€ e inferiores a 50€.

-Descontos de 15€ en compras iguais ou superiores a 50€.

Todas as cuantías entenden se co IVA incluido.


martes, 3 de octubre de 2023

Subvención en liña subvencionada pola Xunta de Galicia para empresas

A APE Galicia, a asociación de autónomos e pequenas empresas de Galicia, organiza novas formacións en liña para o mes de outubro:

 

-        Marketing básico en medios sociais na contorna rural, en modalidade teleformación 25 horas + 3 horas de aula virtual, total 28 horas.

-        Fomento e promoción do traballo autónomo en economía social, en modalidade teleformación 30 horas + 3 horas de aula virtual, total 33 horas.

 

ü  Son formacións totalmente gratuitas, financiadas pola Xunta de Galicia.

ü  Dirixidas ao colectivo autónomo, responsables de comunicación, persoas emprendedoras, desempregados/as, persoas traballadoras por conta allea…

ü  Horario flexible.

 

Marketing básico en medios sociais na contorna rural.

16 outubro – 27 outubro

Con este curso o alumnado aprenderá sobre comercio electrónico e marketing en Internet e a determinar todos os elementos a ter en conta para xestionar de forma autónoma e responsable unha empresa.

Contidos        

ü  A web 2.0 na empresa.

ü  Crear contidos e conversar en medios sociais.

ü  Escoitar e medir en medios sociais.

ü  A aplicación nas empresas de economía social.

 

Fomento e promoción do traballo autónomo en economía social.

16 outubro – 31 outubro

O obxetivo deste curso é fomentar e potenciar actitudes e valores emprendedores e facilitar a adquisición de coñecementos básicos e estratexias favorables ao emprendemento.

Contidos        

ü  O espíritu emprendedor.

ü  A idea de negocio.

ü  Plan de negocio.

ü  Trámites para o establecemento dun negocio.

ü  Introducción á responsabilidade social empresarial.

 Se estás interesado/a podes inscríbirte en www.apegalicia.gal e recibirás o correo de confirmación da túa inscripción.

Para máis información chamar ao 986891657.

 

Concedido un novo obradoiro de emprego "Terras do Sor VII" conxunto para os concellos de O Vicedo, Ourol e Muras

Está previsto proximamente por en funcionamento un Obradoiro dual de emprego conxunto para os concellos de O Vicedo, Ourol e Muras, denominado "Terras do Sor VII", subvencionado pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, para as especialidades de: 


- Atención sociosanitaria a persoas no domicilio.
- Traballos de carpintería e moble.

Os candidatos deberán estar inscritos como desempregados na oficina de emprego de Viveiro e carecer de ocupación, ademáis doutros requisitos de titulación e outros que podan establecerse nas bases de selección, as cales cando estén aprobadas expoñeranse na sede electrónica do concello do Vicedo, taboleiro de edictos, etc. 

Os interesados deben pasar canto antes pola oficina de emprego de Viveiro para inscribirse especificamente para Obradoiros duais de emprego e nunha das dúas especialidades en concreto. 

Ademáis, contratarase  outro persoal de xestión e apoio: un director, monitores un adminsistrativo.

Para máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local deste concello, ou chamando ao 982590029