viernes, 29 de septiembre de 2023

BONOS ACTIVA COMERCIO

 PROGRAMA DINAMIZACIÓN E INCENTIVACIÓN DO CONSUMO DO COMERCIO MINORISTA DE GALICA A TRAVÉS DOS BONOS ACTIVA

OBXECTIVO: Incentivar a demanda comercial

BONOS ACTIVA COMERCIO:

Cada bono tendrá un valor de ata 30€. En función do importe das compras, poderán obterse os seguintes descontos:

-Desconto de 5€ en compras iguais ou superiores  a 20€ e inferiores a 30€.

-Descontos de 10€ en compras iguais ou superiores a 30€ e inferiores a 50€.

-Descontos de 15€ en compras iguais ou superiores a 50€.

Todas as cuantías entenden se co IVA incluido.

Os bonos estarán dispoñibles para os usuarios a partir do 9 de outubro e ata o 31 de decembro de 2023, ou ata o esgotamento do crédito si se produce antes desa data, na web https: //www.bonosactivacomercio.gal. Os bonos descargados poderán usarse ata que o importe total dos descontos efectivamente realizados en compravendas alcance o presuposto máximo.

 

COMERCIOS MINORISTAS QUE PODEN ADHERIRSE A ESTE PROGRAMA DE BONOS: desde mañá día 30 de setembro e ata o 15 de decembro de 2023, os establecementos minoristas interesados poderán solicitado na web http://www.bonosactivacomercio.gal.  Requisitos para poder adherirse:

-Desenvolver a  súa actividade comercial en Galicia.

- Ser empresarios autónomos ou pequenas e medianas empresas.

- Estar de alta nalgún dos epígrafes do IAE que aparecen nesta orde, publicado no DOG de 29/09/2023.

 

FUNCIONAMENTO DOS BONOS:

-          Para canxear os bonos e poder aplicar os descontos os comerciantes terán que descargar no seu móvil a APP corespondente, e no momento da compraventa, o comerciante terá que introducir nesa APP o importe e concepto da venda, aparecendo automáticamente o importe a cobrar (aplicado xa o desconto ao cliente). Pola sua parte, o usuario deberá mostrar o bono en formato código QR e pagar, en efectivo ou con tarxeta, o importe final da compra.

OBRIGAS DOS COMERCIOS ADHERIDOS:

-          Anunciar no exterior do establecemento a adhesión ao programa.

-          Realizar o desconto directo do bono, sin que  o usuario chegue a desembolsar o importe do desconto.

-          Especificar na zona de caixa, de forma visible, a política de devolución.

-          Someterse de ser o caso as actuacións de comprobación e vixilancia necesarias.

-          Conservar durante un ano os tickets de compra e facturas xustificativas da aplicación dos bonos.

-          Custodiar as claves de acceso á plataforma co fin de evitar un uso indebido da mesma.

Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local municipal, ou pinchar no seguinte enlace: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230929/AnuncioG0692-140923-0006_es.html  https://www.bonosactivacomercio.gal/

jueves, 28 de septiembre de 2023

Oferta de emprego: limpador/-a para cubrir vacacións

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  LIMPADOR/-A, para cubrir vacacións, con adscrición ao servizo municipal de limpeza do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 23 de outubro de 2023 e a de fin 13 de novembro de 2023.

O prazo de inscrición comeza mañá día 29 de setembro de 2023 e remata o 09 de outubro de 2023. A selección realizarase o día 10 de outubro de 2023, a partir das 10:30 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es

martes, 26 de septiembre de 2023

Axudas a autónomos, empresarios, entidades sin ánimo de lucro .. para proxectos aprobados aos grupos de acción local (GALP)

 ORDE do 14 de setembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) no marco do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura 2021-2027, e se convocan as correspondentes ao ano 2023 (código de procedemento PE155A).

Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local municipal ou pinchando nos seguintes enlaces

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE155A&ano=2023&numpub=1 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230926/AnuncioG0427-150923-0003_gl.html


martes, 12 de septiembre de 2023

Obradoiro online gratuito sobre Emprendemento no medio rural

 


Máis información e inscricións: https://agaca.coop/gl/emprenderural/

Axudas a comerciantes retallistas, artesáns... Programa de comercio circular

ORDE do 16 de agosto de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións do programa de comercio circular e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento CO300D).

Consideraranse subvencionables para comerciantes retallistas (determinados epígrafes establecidos na orde) e obradoiros artesáns:

– Caixas e sobres de cartón ou papel reciclado.

– Recheos, proteccións acolchadas e escumas para a embalaxe.

– Cordas ou cintas de rafia, algodón ou outros materiais naturais.

– Film de material biodegradable.

– Etiquetas.

– Pegamento e cinta adhesiva.

– Bolsas comerciais de fibras naturais ou material reciclado.

Prazo de presentación de solicitudes: 09/09/2023 00:00 - 09/10/2023 23:59 (pero vanse resolvendo según orde de entrada

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230908/AnuncioG0692-170823-0001_gl.html ; https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CO300D

Convocadas probas para a obtención dos certificados de lingua galega niveis Celga 2, 3 e 4

RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2023, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se realiza a segunda convocatoria das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2023 (código de procedemento PL500C).

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230904/AnuncioG0655-080823-0001_gl.html

martes, 5 de septiembre de 2023

RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2023, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se realiza a segunda convocatoria das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2023 (código de procedemento PL500C).

 Obxecto: convocar as probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de língua galega Celga 2, 3 e 4.

Destinatarios: Maiores de 16 anos ou que os cumpran no ano 2023.

Datas das probas: na segunda quincena de novembro e, de ser o caso, na primeira de decembro de 2023. As datas concretas serán debidamente publicadas no Diario Oficial de Galicia e na páxina web da Secretaría Xeral de Política Lingüística (https://www.lingua.gal)

Localidades: Santiago de Compostela e Ponferrada. Os lugares e horarios publicaranse na web da Secretaría Xeral de Política Lingüística xunto coas listaxes definitivas das persoas admitidas.

Inscripción: anexo I; xustificante de pagamento da taxa (código 304401); certificado de discapacidade de ser o caso. As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. Opcionalmente, poderanse presentar presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Taxa: 16,92 euros. Mediante impreso de autoliquidación.(Excepto persoas con discapacidaderecoñecida igual ou superior ao 33%, que estarán exentas). O pago das taxas deberá realizarse dentro do prazo de presentación de solicitudes.

Prazo: ata o día 25/09/2023.

Destacar: non se admite o ingreso da taxa fóra de prazo. As persoas excluídas terán dous meses para solicitar a devolución da taxa ingresada, a partir da publicación da listaxe definitiva de persoas admitidas.

Duración das probas

Celga 2

Escrita: 2 horas

Oral: máximo 10 minutos

Celga 3

Escrita: 2 horas e media

Oral: máximo 15 minutos

Celga 4

Escrita: 3 horas

Oral: máximo 15 minutos

Máis información no DOG do 4 de setembro de 2023: https://www.xunta.gal/dog ou dirixirse á Axente de emprego e desenvolvemento local do concello.