miércoles, 13 de diciembre de 2023

BONO DEPORTE DA XUNTA DE GALICIA

 

Requisitos dos establecementos adheridos ao programa:

 Poderán adherirse ao programa Bono deporte os establecementos comerciais, entidades deportivas e prestatarios de servizos que cumpran os seguintes requisitos:

a) No caso dos establecementos comerciais e dos prestatarios de servizos, que desenvolvan a súa actividade en Galicia e reúnan as condicións legalmente establecidas para o exercicio da súa actividade.

No caso das entidades deportivas, que estean inscritas no Rexistro de Entidades deportivas de Galicia .

b) Que en ambos supostos estean dados de alta nalgún dos grupos ou epígrafes do IAE recollidos no anexo I desta orde

Prazo de adhesión para os establecementos: do 12/012/2023 ao 02/01/2024

 

Requisitos para os beneficiarios do bono deporte:

A descarga dos bonos para as familias que cumpran os requisitos anteriores estenderase do 8 de xaneiro ao 29 de febreiro de 2024, salvo esgotamento do crédito do programa. Unha vez descargado poderase utilizar ata o 1 de xullo.


Máis información e inscricións: https://www.bonodeporte.gal/?fbclid=IwAR0N1rotIMc_JffVhRCiC7WXwRqsBq_Iyr9CnUXd2MgOrKL3BWMwU6NojOY


CURSO DE SOCORRISMO EN XOVE


 

lunes, 11 de diciembre de 2023

Listas admitidos e excluídos provisional das prazas de: peón-condutor, peón recollida de lixo, limpadora casa da cultura e outros e limpadora casa do concello e outros , convocadas no proceso de estabilización do emprego temporal, polo sistema de concurso.

Publicadas no BOP de Lugo do día 09 de decembro de 2023,  as listas de admitidos e excluídos provisionais dos procesos de estabilización do emprego temporal, das seguintes prazas, convocadas tanto polo sistema de concurso:

- PEÓN-CONDUTOR.

- PEÓN RECOLLIDA LIXO.

- LIMPADORA CASA CULTARA E OUTROS.

- LIMPADORA CASA DO CONCELLO E OUTROS.

Pode consultarse: no BOP de Lugo,  no taboleiro de anuncios do Concello do Vicedo e no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello do Vicedo no seguinte enlace: https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/09-12-2023_0.pdf#page=21

 https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

O prazo para alegacións e enmendas é de 10 días hábiles, a contar desde o día siguiente a publicación no BOP.

XORNADA SOBRE EXEMPLOS DE MULLERES EMPRENDEDORAS NA MARIÑA

O Polo de emprendemento e apoio ao emprego de Mondoñedo presenta esta xornada para visibilizar a iniciativa emprendedora feminina, de mulleres que viven na costa de Lugo. 

Estas mulleres emprenderon aproveitando o patrimonio familiar, para ofrecer unha alternativa de hospedaxe no rural diferencial que transmita cultura e valores, e tamén aprenderon da xente da zona a forma tradicional de elaboración de produtos do mar para a comercialización de conservas.

Son exemplos da posta en valor das tradicións e o que se facía para autoconsumo nos fogares, convertindo estas actividades nunha alternativa de traballo incorporando a innovación.Programa e inscricións: https://polosemprendemento.gal/calendar/emprendendo-en-feminino

miércoles, 29 de noviembre de 2023

PROGRAMA BONO ENERXÍA PARA AUTÓNOMOS E PEMES DO SECTOR SERVIZOS, ANUALIDADE 2024

RESOLUCIÓN do 14 de novembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria, mediante tramitación anticipada de gasto, do procedemento de concesión de subvencións para proxectos de mellora enerxética, dirixido a autónomos e pemes do sector servizos (programa Bono enerxía peme), anualidade 2024 (código de procedemento IN417Z).

Máis información:https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN417Z

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20231129/AnuncioG0474-141123-0002_gl.html

lunes, 20 de noviembre de 2023

Acta selección auxiliar administrativo/-a, como funcionario interino. Subvencionado polo programa Reforzo do emprego 2023

Publicada no taboleiro de anuncios e na sede electrónica do concello do Vicedo acta da selección para o nomeamento como funcionario interino dun auxiliar administrativo, dentro do programa: reforzo do emprego do plan provincial único de cooperación cos concellos 2023, financiado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

jueves, 16 de noviembre de 2023

Lista de admitidos/excluidos definitiva para a selección dun auxiliar administrativo, como funcionario interino. Subvencionado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo "Reforzo do emprego 2023"

Publicouse no día de hoxe a lista de admitidos e excluidos definitiva  en relación coas bases  para o nomeamento como funcionario interino dun AUXILIAR ADMINISTRATIVO, pertencente á escala de Administración Xeral, dentro do programa: "Reforzo do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2023", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo.

 As probas e valoración de méritos terán lugar o día 20 de novembro de 2023, ás 09:00 horas, no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira idade do Vicedo, sita na rúa Cidade de Mondoñedo, nº 23 O Vicedo (Casa da Cultura).

Para máis información ou consulta das listas contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.  ( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no  + para ver toda a información)

viernes, 10 de noviembre de 2023

Lista de admitidos/excluidos provisional para a selección dun auxiliar administrativo, como funcionario interino. Subvencionado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo "Reforzo do emprego 2023"

Publicouse no día de hoxe 10/11/2023 a lista de admitidos e excluidos provisional  en relación coas bases  para o nomeamento como funcionario interino dun AUXILIAR ADMINISTRATIVO, pertencente á escala de Administración Xeral, dentro do programa: "Reforzo do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2023", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo.

Segundo se establece na resolución os excluidos dispoñen dun prazo de dous días hábiles, é decir, dos días 13 e 14 de novembro para efectuar as alegacións que estimen oportunas.

 As probas e valoración de méritos terán lugar o día 20 de novembro de 2023, ás 09:00 horas, no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira idade do Vicedo, sita na rúa Cidade de Mondoñedo, nº 23 O Vicedo (Casa da Cultura).

Para máis información ou consulta das listas contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.  ( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no  + para ver toda a información)

Anuncio proceso selección e contratación de xerente GALP A Mariña-Ortegal

 


martes, 7 de noviembre de 2023

DESIGNACIÓN TRIBUNAIS PARA A SELECCIÓN DO DIRECTOR, PERSOAL DOCENTE E ADMINISTRADOR/-A PARA O OBRADOIRO DE EMPREGO TERRAS DO SOR VII

Están expostas na sede electrónica e no taboleiro de anuncios do concello as resolucións de designación dos tribunais de cualificación para a selección do director, persoal docente e administrador/-a para o obradoiro de emprego Terras do Sor VII.

Para máis información pinchar no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0


viernes, 3 de noviembre de 2023

Publicación no BOP corrección de erros das bases da selección dun Auxiliar administrativo/-a, como funcionario interino, dentro do programa "Reforzo do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2023"

No BOP de Lugo do día 03/11/2023 publicouse unha corrección de erros das bases de selección para o nomeamento como funcionario interino dun AUXILIAR ADMINISTRATIVO/-A, pertencente á escala de Administración Xeral, dentro do programa: "Reforzo do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2023", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo.

Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 

martes, 31 de octubre de 2023

Publicación no BOP das bases para a selección dun Auxiliar administrativo/-a, como funcionario interino, dentro do programa "Reforzo do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2023"

No BOP de Lugo do día 31/10/2023 publícanse as bases para o nomeamento como funcionario interino dun AUXILIAR ADMINISTRATIVO/-A, pertencente á escala de Administración Xeral, dentro do programa: "Reforzo do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2023", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo.

O prazo de solicitude é de 8 días naturais a contar a partir do día seguinte ó da publicación: polo tanto queda aberto desde o día 1 de novembro de 2023 ata o día 8 de novembro de 2023.

Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

lunes, 30 de octubre de 2023

Corrección erros bases selección persoal docente e administrador para o obradoiro de emprego "Terras do Sor VII"

Está exposta na sede electrónica e taboleiro de anuncios do concello a corrección das bases de selección do persoal docente e administrador para o obradoiro dual de emprego, conxunto para os concellos de O Vicedo, Ourol e Muras, denominado "Terras do Sor VII" e subvencionado pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. 

Para máis información, pode pinchar no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 

viernes, 27 de octubre de 2023

Bases selección director, docentes e administrador para o obradoiro de emprego "Terras do Sor VII"

Están expostas na sede electrónica e taboleiro de anuncios do concello as bases de selección do director, docentes e administrador para o obradoiro dual de emprego, conxunto para os concellos de O Vicedo, Ourol e Muras, denominado "Terras do Sor VII" e subvencionado pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. 

Para máis información, pode pinchar no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 

jueves, 26 de octubre de 2023

Oferta de emprego: auxiliar administrativo/-a, funcionario interino, subvencionado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo a través do programa "Reforzo do emprego 2023"

Están aprobadas e expostas as bases para o nomeamento como funcionario interino dun AUXILIAR ADMINISTRATIVO/-A, pertencente á escala de Administración Xeral, dentro do programa: "Reforzo do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2023", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo.

Próximamente está previsto que se publique a convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, e o prazo de inscrición será de 8 días naturais contados a partir de dita publicación.

Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí:

 https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0  

https://www.deputacionlugo.gal/temas/emprego/reforzo_emprego/listaxe_postos

Datas realización probas obtención dos certificados de lingua galega, niveis CELGA 2, 3 e 4

RESOLUCIÓN do 17 de outubro de 2023, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, que foron convocadas mediante a Resolución do 4 de agosto de 2023 (código de procedemento PL500C).

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20231026/AnuncioG0655-181023-0001_gl.html

martes, 24 de octubre de 2023

Acta selección do alumnado-traballador especialidade atención sociosanitaria a persoas no domicilio do Obradoiro de Emprego Terras do Sor VII.

ESTÁ EXPOSTA NA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO A:  Acta da selección do alumnado traballador da  especialidade de atención sociosanitaria a persoas no domicilio do Obradoiro de Emprego Terras do Sor VII. Para máis información pinchar no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

Acta selección do alumnado-traballador especialidade carpintaría e moble do Obradoiro de Emprego Terras do Sor VII.

ESTÁ EXPOSTA NA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO A:  Acta da selección do alumnado traballador da  especialidade carpintaría e moble do Obradoiro de Emprego Terras do Sor VII. Para máis información pinchar no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

Acta de puntuación das entrevistas do alumnado-traballador especialidade atención sociosanitaria a persoas no domicilio do Obradoiro de Emprego Terras do Sor VII.

ESTÁ EXPOSTA NA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO A:  Acta de puntuación das entrevistas do alumnado traballador da  especialidade atención sociosanitaria a persoas no domicilio do Obradoiro de Emprego Terras do Sor VII. Para máis información pinchar no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

viernes, 20 de octubre de 2023

BONO TURÍSTICO 2023 (DESCONTOS EN ALOXAMENTOS TURÍSTICOS E AXENCIAS DE VIAXES ADHERIDOS)

PROGRAMA #DESCUBREGALICIAEN OUTONO A TRAVÉS DE BONOS TURÍSTICOS 2023

OBXECTIVO: Incentivar a demanda do sector

BONO TURÍSTICO:

Cada bono terá a consideración de bono descontó por valor de 100€, para gastar nos aloxamentos realizados nos establecementos de aloxamento turístico e axencias de viaxes adheridos, que se irá reducindo, ata o seu esgotamento, en función do valor do gasto, dacordo co seguinte criterio: descontó 40% do gasto realizado hasta un máximo de descontó de 100 euros. Todas as cuantías entendense co IVA incluido.

Os bonos estarán dispoñibles para os usuarios desde as 9:00 horas do día 27 de outubro ata o 15 de decembro de 2023, ou ata esgotamento do crédito. A súa validez extenderase ata o 25 de decembro de 2023, e pode descargarse na seguinte páxina web: https://www.bonoturismo.gal/

 

ALOXAMENTOS TURÍSTICOS E AXENCIAS DE VIAXES QUE QUEIRAN ADHERIRSE A ESTE PROGRAMA: desde hoxe día 20 de outubro  e ata o 1 de decembro de 2023, os establecementos poderán solicitado na web https://www.bonoturismo.gal/

Requisitos para poder adherirse:

-Estar de alta no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT)

 FUNCIONAMENTO DOS BONOS:

-       Para canxear os bonos e poder aplicar os descontos os establecementos adheridos terán que descargar no seu móvil a APP corespondente, no momento do pago, o terán que introducir nesa APP o importe e concepto da venda, aparecendo automáticamente o importe a cobrar (aplicado xa o desconto ao cliente). Pola sua parte, o usuario deberá mostrar o bono en formato código QR e pagar, en efectivo ou con tarxeta, o importe final do gasto realizado.

OBRIGAS DOS ESTABLECEMENTOS ADHERIDOS:

-          Anunciar no exterior do establecemento a adhesión ao programa.

-          Realizar o desconto directo do bono, sin que  o usuario chegue a desembolsar o importe do desconto.

-          Someterse de ser o caso as actuacións de comprobación e vixilancia necesarias.

-          Conservar durante un ano os tickets de compra e facturas xustificativas da aplicación dos bonos.

-          Custodiar as claves de acceso á plataforma co fin de evitar un uso indebido da mesma.

Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local municipal, ou pinchar nos seguintes enlaces: 

https://www.bonoturismo.gal/ 

 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20231020/AnuncioG0256-171023-0002_es.html

Subvención de intereses de préstamos directos do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)

RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2023 por la que se da publicidad del Acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de la subvención de intereses de préstamos directos y se realiza su convocatoria para el año 2023 en régimen de concurrencia no competitiva (código de procedimiento IG408E).

Máis información pinchando no seguinte enlace: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20231020/AnuncioO92-101023-0001_es.html


jueves, 19 de octubre de 2023

XORNADA SOBRE DIXITALIZACIÓN DOS NEGOCIOS NO RURAL

 

A xornada é gratuita.


Por motivos de aforo agradecen a CONFIRMACIÓN no 986891657  en www.apegalicia.gal 

 

DESIGNACION TRIBUNAL PARA A SELECCIÓN DO ALUMNADO-TRABALLADOR PARA O OBRADOIRO DE EMPREGO TERRAS DO SOR VII

Están expostas na sede electrónica e no taboleiro de anuncios do concello a resolución de designación do tribunal para a selección do alumnado-traballador para o obradoiro de emprego Terras do Sor VII.

Para máis información pinchar no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0
lunes, 16 de octubre de 2023

Bases selección alumnado-traballador para o obradoiro de emprego "Terras do Sor VII"

Están expostas na sede electrónica e taboleiro de anuncios do concello as bases de selección do alumnado-traballador para o obradoiro dual de emprego, conxunto para os concellos de O Vicedo, Ourol e Muras, denominado "Terras do Sor VII" e subvencionado pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. O número de alumnos/-as participantes é de 20: 9 para a especialidade de atención sociosanitaria a persoas no domicilio e 11 para a especialidade de traballos de carpintaría e moble. 

Para máis información, pode pinchar no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 

miércoles, 11 de octubre de 2023

PROGRAMA GRATUITO PARA EMPRESAS RELACIONADO COA DIXITALIZACIÓN

 


O Programa Acelera Peme ten como obxectivo principal apoiar e acompañar ás pemes e autónomos na transformación dixital (redes sociais, e-mail, marketing...), e entre outros ofrece os seguintes servizos: 


O próximo día 17, ás 10:30 horas, na explanada do Porto de Vicedo, unha oficina móbil, posta en marcha pola Deputación de Lugo, informará sobre este programa.  Si eres autónomo ou propietario dunha Peme e podes estar interesado nestes servizos, pasa a informarte, aínda que logo como a duración do programa en principio é de dous anos, existe a posibilidade de concertar citas para tratar consultas xa individualizadas e específicas do teu negocio.


martes, 10 de octubre de 2023

Oferta de emprego: auxiliar de axuda no fogar a xornada parcial

Este concello ten presentada na oficina de emprego de Viveiro unha oferta de traballo de  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial, con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo, e por un período de tres meses.

Para máis información ou en caso de estar interesado/-a contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local municipal, chamando ao 982590029 

DESCONTOS NO COMERCIO MINORISTA: BONOS ACTIVA COMERCIO

BONOS ACTIVA COMERCIO

Os bonos activa comercia xa están dispoñibles para os usuarios desde o día 9 de outubro e ata o 31 de decembro de 2023, ou ata o esgotamento do crédito si se produce antes desa data, na web https://www.bonosactivacomercio.gal/es/client. Os bonos descargados poderán usarse ata que o importe total dos descontos efectivamente realizados en compravendas alcance o presuposto máximo.

Cada bono tendrá un valor de ata 30€. En función do importe das compras, poderán obterse os seguintes descontos:

-Desconto de 5€ en compras iguais ou superiores  a 20€ e inferiores a 30€.

-Descontos de 10€ en compras iguais ou superiores a 30€ e inferiores a 50€.

-Descontos de 15€ en compras iguais ou superiores a 50€.

Todas as cuantías entenden se co IVA incluido.


martes, 3 de octubre de 2023

Subvención en liña subvencionada pola Xunta de Galicia para empresas

A APE Galicia, a asociación de autónomos e pequenas empresas de Galicia, organiza novas formacións en liña para o mes de outubro:

 

-        Marketing básico en medios sociais na contorna rural, en modalidade teleformación 25 horas + 3 horas de aula virtual, total 28 horas.

-        Fomento e promoción do traballo autónomo en economía social, en modalidade teleformación 30 horas + 3 horas de aula virtual, total 33 horas.

 

ü  Son formacións totalmente gratuitas, financiadas pola Xunta de Galicia.

ü  Dirixidas ao colectivo autónomo, responsables de comunicación, persoas emprendedoras, desempregados/as, persoas traballadoras por conta allea…

ü  Horario flexible.

 

Marketing básico en medios sociais na contorna rural.

16 outubro – 27 outubro

Con este curso o alumnado aprenderá sobre comercio electrónico e marketing en Internet e a determinar todos os elementos a ter en conta para xestionar de forma autónoma e responsable unha empresa.

Contidos        

ü  A web 2.0 na empresa.

ü  Crear contidos e conversar en medios sociais.

ü  Escoitar e medir en medios sociais.

ü  A aplicación nas empresas de economía social.

 

Fomento e promoción do traballo autónomo en economía social.

16 outubro – 31 outubro

O obxetivo deste curso é fomentar e potenciar actitudes e valores emprendedores e facilitar a adquisición de coñecementos básicos e estratexias favorables ao emprendemento.

Contidos        

ü  O espíritu emprendedor.

ü  A idea de negocio.

ü  Plan de negocio.

ü  Trámites para o establecemento dun negocio.

ü  Introducción á responsabilidade social empresarial.

 Se estás interesado/a podes inscríbirte en www.apegalicia.gal e recibirás o correo de confirmación da túa inscripción.

Para máis información chamar ao 986891657.

 

Concedido un novo obradoiro de emprego "Terras do Sor VII" conxunto para os concellos de O Vicedo, Ourol e Muras

Está previsto proximamente por en funcionamento un Obradoiro dual de emprego conxunto para os concellos de O Vicedo, Ourol e Muras, denominado "Terras do Sor VII", subvencionado pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, para as especialidades de: 


- Atención sociosanitaria a persoas no domicilio.
- Traballos de carpintería e moble.

Os candidatos deberán estar inscritos como desempregados na oficina de emprego de Viveiro e carecer de ocupación, ademáis doutros requisitos de titulación e outros que podan establecerse nas bases de selección, as cales cando estén aprobadas expoñeranse na sede electrónica do concello do Vicedo, taboleiro de edictos, etc. 

Os interesados deben pasar canto antes pola oficina de emprego de Viveiro para inscribirse especificamente para Obradoiros duais de emprego e nunha das dúas especialidades en concreto. 

Ademáis, contratarase  outro persoal de xestión e apoio: un director, monitores un adminsistrativo.

Para máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local deste concello, ou chamando ao 982590029 

viernes, 29 de septiembre de 2023

BONOS ACTIVA COMERCIO

 PROGRAMA DINAMIZACIÓN E INCENTIVACIÓN DO CONSUMO DO COMERCIO MINORISTA DE GALICA A TRAVÉS DOS BONOS ACTIVA

OBXECTIVO: Incentivar a demanda comercial

BONOS ACTIVA COMERCIO:

Cada bono tendrá un valor de ata 30€. En función do importe das compras, poderán obterse os seguintes descontos:

-Desconto de 5€ en compras iguais ou superiores  a 20€ e inferiores a 30€.

-Descontos de 10€ en compras iguais ou superiores a 30€ e inferiores a 50€.

-Descontos de 15€ en compras iguais ou superiores a 50€.

Todas as cuantías entenden se co IVA incluido.

Os bonos estarán dispoñibles para os usuarios a partir do 9 de outubro e ata o 31 de decembro de 2023, ou ata o esgotamento do crédito si se produce antes desa data, na web https: //www.bonosactivacomercio.gal. Os bonos descargados poderán usarse ata que o importe total dos descontos efectivamente realizados en compravendas alcance o presuposto máximo.

 

COMERCIOS MINORISTAS QUE PODEN ADHERIRSE A ESTE PROGRAMA DE BONOS: desde mañá día 30 de setembro e ata o 15 de decembro de 2023, os establecementos minoristas interesados poderán solicitado na web http://www.bonosactivacomercio.gal.  Requisitos para poder adherirse:

-Desenvolver a  súa actividade comercial en Galicia.

- Ser empresarios autónomos ou pequenas e medianas empresas.

- Estar de alta nalgún dos epígrafes do IAE que aparecen nesta orde, publicado no DOG de 29/09/2023.

 

FUNCIONAMENTO DOS BONOS:

-          Para canxear os bonos e poder aplicar os descontos os comerciantes terán que descargar no seu móvil a APP corespondente, e no momento da compraventa, o comerciante terá que introducir nesa APP o importe e concepto da venda, aparecendo automáticamente o importe a cobrar (aplicado xa o desconto ao cliente). Pola sua parte, o usuario deberá mostrar o bono en formato código QR e pagar, en efectivo ou con tarxeta, o importe final da compra.

OBRIGAS DOS COMERCIOS ADHERIDOS:

-          Anunciar no exterior do establecemento a adhesión ao programa.

-          Realizar o desconto directo do bono, sin que  o usuario chegue a desembolsar o importe do desconto.

-          Especificar na zona de caixa, de forma visible, a política de devolución.

-          Someterse de ser o caso as actuacións de comprobación e vixilancia necesarias.

-          Conservar durante un ano os tickets de compra e facturas xustificativas da aplicación dos bonos.

-          Custodiar as claves de acceso á plataforma co fin de evitar un uso indebido da mesma.

Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local municipal, ou pinchar no seguinte enlace: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230929/AnuncioG0692-140923-0006_es.html  https://www.bonosactivacomercio.gal/

jueves, 28 de septiembre de 2023

Oferta de emprego: limpador/-a para cubrir vacacións

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  LIMPADOR/-A, para cubrir vacacións, con adscrición ao servizo municipal de limpeza do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 23 de outubro de 2023 e a de fin 13 de novembro de 2023.

O prazo de inscrición comeza mañá día 29 de setembro de 2023 e remata o 09 de outubro de 2023. A selección realizarase o día 10 de outubro de 2023, a partir das 10:30 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es

martes, 26 de septiembre de 2023

Axudas a autónomos, empresarios, entidades sin ánimo de lucro .. para proxectos aprobados aos grupos de acción local (GALP)

 ORDE do 14 de setembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) no marco do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura 2021-2027, e se convocan as correspondentes ao ano 2023 (código de procedemento PE155A).

Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local municipal ou pinchando nos seguintes enlaces

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE155A&ano=2023&numpub=1 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230926/AnuncioG0427-150923-0003_gl.html


martes, 12 de septiembre de 2023

Obradoiro online gratuito sobre Emprendemento no medio rural

 


Máis información e inscricións: https://agaca.coop/gl/emprenderural/

Axudas a comerciantes retallistas, artesáns... Programa de comercio circular

ORDE do 16 de agosto de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións do programa de comercio circular e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento CO300D).

Consideraranse subvencionables para comerciantes retallistas (determinados epígrafes establecidos na orde) e obradoiros artesáns:

– Caixas e sobres de cartón ou papel reciclado.

– Recheos, proteccións acolchadas e escumas para a embalaxe.

– Cordas ou cintas de rafia, algodón ou outros materiais naturais.

– Film de material biodegradable.

– Etiquetas.

– Pegamento e cinta adhesiva.

– Bolsas comerciais de fibras naturais ou material reciclado.

Prazo de presentación de solicitudes: 09/09/2023 00:00 - 09/10/2023 23:59 (pero vanse resolvendo según orde de entrada

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230908/AnuncioG0692-170823-0001_gl.html ; https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CO300D

Convocadas probas para a obtención dos certificados de lingua galega niveis Celga 2, 3 e 4

RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2023, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se realiza a segunda convocatoria das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2023 (código de procedemento PL500C).

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230904/AnuncioG0655-080823-0001_gl.html

martes, 5 de septiembre de 2023

RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2023, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se realiza a segunda convocatoria das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2023 (código de procedemento PL500C).

 Obxecto: convocar as probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de língua galega Celga 2, 3 e 4.

Destinatarios: Maiores de 16 anos ou que os cumpran no ano 2023.

Datas das probas: na segunda quincena de novembro e, de ser o caso, na primeira de decembro de 2023. As datas concretas serán debidamente publicadas no Diario Oficial de Galicia e na páxina web da Secretaría Xeral de Política Lingüística (https://www.lingua.gal)

Localidades: Santiago de Compostela e Ponferrada. Os lugares e horarios publicaranse na web da Secretaría Xeral de Política Lingüística xunto coas listaxes definitivas das persoas admitidas.

Inscripción: anexo I; xustificante de pagamento da taxa (código 304401); certificado de discapacidade de ser o caso. As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. Opcionalmente, poderanse presentar presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Taxa: 16,92 euros. Mediante impreso de autoliquidación.(Excepto persoas con discapacidaderecoñecida igual ou superior ao 33%, que estarán exentas). O pago das taxas deberá realizarse dentro do prazo de presentación de solicitudes.

Prazo: ata o día 25/09/2023.

Destacar: non se admite o ingreso da taxa fóra de prazo. As persoas excluídas terán dous meses para solicitar a devolución da taxa ingresada, a partir da publicación da listaxe definitiva de persoas admitidas.

Duración das probas

Celga 2

Escrita: 2 horas

Oral: máximo 10 minutos

Celga 3

Escrita: 2 horas e media

Oral: máximo 15 minutos

Celga 4

Escrita: 3 horas

Oral: máximo 15 minutos

Máis información no DOG do 4 de setembro de 2023: https://www.xunta.gal/dog ou dirixirse á Axente de emprego e desenvolvemento local do concello.