lunes, 23 de abril de 2018

ACTA SELECCIÓN DUN FUNCIONARIO INTERINO, OPERARIO DE SERVIZOS MÚLTIPLES

Publicada, no taboleiro de anuncios do concello e na páxina web, a acta de  selección para o nomeamento como funcionario interino dun operario de servizos múltiples para cobertura de praza vacante no cadro de persoal do concello do Vicedo, 

Para máis información, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info. 

jueves, 19 de abril de 2018

XI RUTA DE PINCHOS 2018


OFERTAS DE EMPREGO VARIASLourenzá: CONVOCATORIA E AS BASES REGULADORAS DO PROCESO DE SELECCIÓN CONVOCADO PARA A CONTRATACIÓN EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL DE: 1 TÉCNICO/A OU INFORMADOR/A DE TURISMO, 1 OFICIAL ELECTRICIDADE, 1 OFICIAL DE XARDINERIA E DOUS PEÓNS DE LIMPEZA EN XERAL, PARA O CONCELLO DE LOURENZÁ, MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN (PROGRAMA DEPUEMPREGO). Bop Lugo 13/04/2018


Cocinero para hotel Urban Viveiro. Enviar curriculums a: administración@hotelego.es ó administración@urbanviveiro.es


AXUDAS A PROL DA CONTRATACIÓN E FORMACIÓN DAS PERSOAS MOZAS. DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA


  OBXETO: axudas para a contratación e formación das persoas mozas menores de 30 anos desempregados

 TIPOS DE AXUDA:

1.        Bono de contratación, recibirán subvención para os contratos cunha duración minima de doce meses para menores de 30 anos desempregados.
2.        Bono de formación (opcional), para as persoas subvencionadas por esta orde, que levan a cabo acción formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo.

REQUISITOS
     1.        Ser menor de 30 anos
2.        Estar en situación de desemprego no momento de inciar a relación laboral.
3.        A xornada de contratación tera que ser a xornada completa ou parcial (mínimo 50%)
4. O contrato será dunha duración mínima inicial de doce meses.
5. A contratación subvencionada debe supoñer un incremento no emprego neto, respecto aos tres meses anteriores ao da contratación.
6.  As contratacións polas que se solicita subvención deberán formalizarse e comunicarse á oficina de emprego.

 SOLICITUDES E PRAZOS
1.        As solicitudes de subvencion deberán presentarse nos seus modelos de solicitude.
2.        Obligatoriamente as solicitudes deberán presentarse por medios electrónicos a través do formulario da Xunta de Galicia.
3.        O prazo de presentación de solicitudes será de dous meses desde a data de inicio, sempre e cando non se supere o prazo xeral do 30 de setembro do 2018.

CUANTIA : Sera de 5.000 euros por cada persoa desempregada contratada que cumpra os requisitos. Esta cuantía poderá incrementarse nun 25% en determinados casos.


viernes, 13 de abril de 2018

SELECCIÓN DUN OPERARIO DE SERVIZOS MÚLTIPLES COMO FUNCIONARIO INTERINO

 En relación coa  selección para o nomeamento como funcionario interino dun operario de servizos múltiples para cobertura de praza vacante no cadro de persoal do concello do Vicedo, publícase unha lista de admitidos e exluidos provisional para a selección dun operario de servizos múltiples (funcionario interino) elevase a definitiva por non haber excluídos. As probas e valoración de méritos terán lugar o día 23 de abril de 2018, ás 10:00 horas, no Centro Sociocultural, xuvenil e da terceira idade (Casa da Cultura), sita en Rúa Cidade de Mondeñedo, nº 23 O Vicedo.

Para máis información ou consulta das listas contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.  ( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no + que está a dereita para ver todo)

jueves, 5 de abril de 2018

OFERTA EMPREGO AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (24 HORAS Á SEMANA)

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dunha AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (24 horas á semana). A data de inicio prevista é o día 02 de maio, e cunha duración de seis meses.

O prazo de inscrición queda aberto desde o día 6 de abril de 2018 remata o vindeiro día 16 de abril de 2018, ás 09:30 horas. A selección realizarase ese mesmo día  16 de abril de 2018, a partir das 10:30 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura, ou pinche no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

OFERTA DE EMPREGO. AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR PARA CUBRIR VACACIÓNS

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dunha AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, para cubrir vacacións das auxiliares de axuda no fogar do servizo municipal de axuda no fogar. A data de inicio prevista é o día 23  de abril, e a xornada variará en función da persoa a que sustitúa.

O prazo de inscrición queda aberto desde o día 6 de abril de 2018 remata o vindeiro día 16 de abril de 2018, ás 09:30 horas. A selección realizarase ese mesmo día  16 de abril de 2018, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura, ou pinche no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

miércoles, 4 de abril de 2018

OFERTAS DE EMPREGO VARIASBarreiros: Traballadora Social Concurso-oposición libre. BOP LUGO 02/04/2018

2 becari@s para desenvolverse na área de Recursos Humanos de Empresa Multinacional do sector industrial, para colaboración nas áreas de Selección, Formación e Xestión de persoas ALCOA. INFOJOBS. http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo

Concello de As Pontes de García Rodriguez: Bases específicas que regirán el funcionamiento de una lista de espera para el nombramiento como funcionario interino de Técnicos de Turismo. Titulación exigida: Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística o equivalente, Técnico en Empresas y Actividades Turísticas o equivalente, Grado o diplomado en Turismo o equivalente homologado, Grado o licenciatura en Historia del arte, - Grado o licenciatura en Humanidades, Grado o licenciatura en Geografía y ordenación del territorio o Grado o licenciatura en Historia. Sistema selectivo: concurso-oposición. La fase de oposición consistirá en la redacción por escrito de dos temas de carácter general en relación con el Anexo I de las bases. Plazo de presentación de solicitudes: 10 días hábiles, contados desde lo siguiente al del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, por tanto dicho plazo finaliza el 13 de abril de 2018. BOP CORUÑA 28/03/2018.

Concello de Cariño :bases y convocatoria para la contratación, como personal laboral temporal, de dos Técnicos de Turismo.
Titulación exigida: Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística o equivalente, Técnico en Empresas y Actividades Turísticas o equivalente, Grado o diplomado en Turismo o equivalente homologado, Grado o licenciatura en Historia del arte, Grado o licenciatura en Humanidades, Grado o licenciatura en Geografía y ordenación del territorio o Grado o licenciatura en Historia.Requisito, entre otros: Poseer carnet de conducir de la clase B.Sistema selectivo: oposición. Consistirá en un test de 30 preguntas. Además quien no disponga del Celga 4 deberá realizar una prueba de gallego.
El plazo de presentación de solicitudes será de 5 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia; por tanto este plazo finaliza el 6 de abril de 2018. BOP CORUÑA 28/03/2018.

Concello de Cedeira: convocatoria y bases para la formación de una bolsa de trabajo para realizar nombramientos interinos para el puesto de Arquitecto. Titulación exigida: Titulación universitaria habilitante para el ejercicio de la profesión de Arquitecto. Sistema selectivo: concurso-oposición. La fase de oposición consistirá en un test de 40 preguntas y en la realización de dos supuestos prácticos.
El plazo de presentación de solicitudes será de 8 días naturales, contados desde lo siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOP, por lo cual este plazo finaliza el 11 de abril de 2018. BOP CORUÑA 03/04/2018.

2 PLAZAS AUXILIAR POLOCIA LOCAL ORTIGUEIRA: ORDE do 22 de marzo de 2018 pola que convoca proceso selectivo unitario e se aproban as bases reguladoras para postos de auxiliares da policía local. DOGA 04/04/2018